Articole

FUNDAȚIA SERA ROMANIA, în calitate de beneficiar în cadrul proiectului Intotdeauna in familie - proiect pentru reducerea institutionalizarii, a riscului de separare si pentru asigurarea serviciilor de recuperare de proximitate copiilor din judetul Tulcea – COD SMIS 2014+: 129309, recrutează: expert asistent social - 2 posturi pentru derularea subactivității A.4.2. - Furnizarea serviciilor sociale - Centrul de Consiliere si Sprijin pentru Parinti si Copii. psiholog (1 post) pentru derularea subactivității A.4.2. - Furnizarea serviciilor sociale - Centrul de Consiliere si Sprijin pentru Parinti si Copii. coordonator (1 post) pentru derularea subactivității A.4.2. - Furnizarea serviciilor sociale - Centrul de Consiliere…
Ofițerul de finanțe va oferi sprijin pentru bugetare, raportare, conformitate și coordonarea auditului. În plus, această poziție va sprijini contabilitatea granturilor, fluxurile de numerar, precum și raportările financiare instituționale și diverse alte dosare statutare de stat. Detalii în anunțul de angajare atașat. 
Ofițerul M&E va lucra direct cu Coordonatorul Programului Moldova și Managerul MEAL pentru transmiterea eficientă și la timp a rapoartelor exacte de la toate locațiile de teren și va menține un sistem adecvat de completare a datelor și rapoartelor primite de la parteneri și personalul SERA/CARE. El/Ea va lucra, de asemenea, îndeaproape cu specialiștii tehnici relevanți și cu coordonatorii de program în ceea ce privește proiectarea, cercetarea, monitorizarea, evaluarea și raportarea proiectelor. Postul va implica deplasarea pe terenuri. Ofițerului de M&E i se va atribui un portofoliu specific de granturi și va fi responsabil de coordonarea cu Coordonatorul programului și…
Această poziție va fi responsabilă pentru implementarea generală a programelor în strânsă colaborare cu partenerii regionali, calitatea activităților pe teren, conformitatea cu regulile și reglementările donatorilor și va răspunde pentru livrarea la timp a activităților programului.El/ea va fi, de asemenea, responsabil pentru dezvoltarea unor relații de lucru puternice cu toți partenerii locali și donatorii, acționând ca reprezentant al programului.El/ea va fi, de asemenea, responsabil pentru managementul general al domeniilor legate de finanțe, management și supraveghere bugetară și managementul subcontractelor partenerilor, precum și alte sarcini operaționale și administrative cerute de programe, asigurându-se că acestea sunt executate eficient de către echipe. Detalii…
Ofițerul de asistență pentru program oferă sarcini legate de afaceri și asistență administrativă echipei de program. Are cunoștințe detaliate despre gestionarea operațiunilor biroului de proiect și trebuie să fie rapid în rezolvarea problemelor. Este capabil să anticipeze nevoile, să gândească critic și să ofere soluții la probleme cu un nivel ridicat de profesionalism și confidențialitate.Acest post va fi situat în Moldova cu multe mișcări între birou și teren. Detalii în anunțul de angajare atașat.
Coordonatorul de Operațiuni și Parteneriate va conduce dezvoltarea și operaționalizarea strategiei de parteneriat și operaționalizarea acesteia în țară pentru a sprijini extinderea răspunsului, în strânsă coordonare cu Comitetul Director al CARE, SERA și FONCP. Coordonatorul de operațiuni și parteneriate va sprijini maparea și identificarea de noi oportunități de parteneriat, va contribui la evaluarea capacităților organizaționale ale partenerilor, va oferi sprijin continuu organizației partenere pe tot parcursul ciclului de proiect, va facilita sprijinul relevant pentru consolidarea capacității. El/ea va lucra cu Departamentul de Program și Unitatea de Management al Granturilor pentru a se asigura că sunt în vigoare acorduri cu partenerii…
Ofițerul de M&E va lucra direct cu Managerul MEAL pentru transmiterea eficientă și la timp a rapoartelor exacte de la toate locațiile de teren și va menține un sistem adecvat de completare a datelor și rapoartelor primite de la parteneri și personalul SERA/CARE. El/Ea va lucra, de asemenea, îndeaproape cu specialiștii tehnici relevanți și cu managerii de program în proiectarea proiectelor, cercetare, monitorizare, evaluare și raportare. Postul va implica deplasarea pe terenuri. Ofițerului de M&E i se va atribui un portofoliu specific de granturi și va fi responsabil de coordonarea cu Managerul de Program și specialiștii tehnici în elaborarea propunerilor…
Ofițerul de M&E va lucra direct cu Managerul MEAL pentru transmiterea eficientă și la timp a rapoartelor exacte de la toate locațiile de teren și va menține un sistem adecvat de completare a datelor și rapoartelor primite de la parteneri și personalul SERA/CARE. El/Ea va lucra, de asemenea, îndeaproape cu specialiștii tehnici relevanți și cu managerii de program în proiectarea proiectelor, cercetare, monitorizare, evaluare și raportare. Postul va implica deplasarea pe terenuri. Ofițerului de M&E i se va atribui un portofoliu specific de granturi și va fi responsabil de coordonarea cu Managerul de Program și specialiștii tehnici în elaborarea propunerilor…
Ofițerul de M&E va lucra direct cu Managerul MEAL pentru transmiterea eficientă și la timp a rapoartelor exacte de la toate locațiile de teren și va menține un sistem adecvat de completare a datelor și rapoartelor primite de la parteneri și personalul SERA/CARE. El/Ea va lucra, de asemenea, îndeaproape cu specialiștii tehnici relevanți și cu managerii de program în proiectarea proiectelor, cercetare, monitorizare, evaluare și raportare. Postul va implica deplasarea pe terenuri. Ofițerului de M&E i se va atribui un portofoliu specific de granturi și va fi responsabil de coordonarea cu Managerul de Program și specialiștii tehnici în elaborarea propunerilor…
Obiectivul general al postului/specificatiile postului:Dezvoltarea sistemului de control intern, promovarea acestuia și gestionarea implementării acestuia pentru:- Consolidarea eficacității activităților legate de criza ucraineană prin a avea un control mai bun al riscurilor legate de aceste activități- Reducerea riscurilor legate de utilizarea abuzivă a fondurilor și/sau de neconformitateTimp de călătorie/de teren: Între 30% și 40% din timpul său pentru a vizita activitățile de teren, partenerii. Detalii în anunțul de angajare atașat. 
Page 1 of 8