Comunicat de presa Aproape de Familie

Écrit par Oana on . Posted in Blog

 

LANSAREA PROIECTULUI

Aproape de familie - proiect pentru reducerea instituționalizării copiilor din

județul Covasna POCU/476/4/18/129310

 

FUNDAȚIA SERA ROMÂNIA, în calitate de beneficiar, implementează incepand cu data de 6.05.2020 proiectul “Aproape de familie - proiect pentru reducerea instituționalizării copiilor din județul Covasna”, în parteneriat cu DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI COVASNA.

Obiectivul general al proiectului il reprezinta dezinstitutionalizarea prin inchiderea centrului de plasament nr. 6  din judetul Covasna, acordarea de servicii suport pentru 32 copiii in casutele de tip familial in etapa de tranzitie de la centrul de plasament la servicii comunitare (casute de tip familial), elaborarea de masuri  in comunitate pentru prevenirea separarii copilului de familie. Totodata, proiectul vizeaza servicii integrate pentru minim 63 de copii expusi riscului, asigurarea serviciilor de consiliere si sprijin pentru acestia precum si sprijin material si financiar in vederea reintegrarii in familie pentru minim 32 de copii. Prin implementarea acestui proiect se urmareste si derularea de campanii de informare cu privire la drepturile copilului precum si promovarea egalitatii de sanse si nediscriminarii in comunitati din judetul Covasna cu scopul de a crea si incuraja accesul la servicii sociale de calitate si specifice copiilor/familiilor aflati in situatie de risc.

Grupul tinta este format din 127 de copii care provin din judetul Covasna, dupa cum urmeaza:

- 32 copii/tineri anterior institutionalizati care beneficieaza de servicii comunitare provenind din Centrul de Plasament nr.6 Olteni, jud. Covasna;

- 32 copii/tineri aflati in sistemul de protectie sociala (10 copii/tineri provin din Centrul de Plasament nr. 6 Olteni, 22 copii/tineri din sistemul rezidential, plasament familial) reintegrati in familie

 - 63 copii/tineri aflati in situatii de risc de abandon, in comunitate, potentiali beneficiari ai centrului de consiliere;

Rezultate aşteptate

1. R1 (A2.1). O campanie de prevenire a separarii copilului de familia sa, organizata in comunitate si derulata prin intermediul a 4 seminarii cu cate 20 participanti/eveniment si 4 mese rotunde cu cate 15 participanti;

2. R2. (A2.2) O campanie de promovare a drepturilor copilului, egalitatii de sanse si nediscriminarii organizata in comunitate prin 6 evenimente a cate 60 participanti/eveniment;

3. R3. (A2.3.) 124 de copii aflati in dificultate beneficiari ai serviciilor/masurilor furnizate in cadrul proiectuluui, 55 de familii care se ocupa de crestere copiilor aflati in situatie de risc sau reintegrati din sistemul rezidential;

4. R4. (A3.1.) Identificarea şi monitorizarea unui numar de minim 63 de copii aflaţi în risc de separare de familie;

5. R5. (A3.2). Acordarea de subventii pentru 63 de copii aflati in situtie de risc si 40 de familii care se ocupa de cresterea copiilor aflati in situatie de risc;

6. R6. (A3.3.)  Minim 63 copii si 40 parinti consiliati/sprijiniti in vederea separarii copilului de familia sa, dezvoltarea abilitatilor parentale etc. ;

7. R7. (A4.1.) 5 servicii sociale infiintate la nivelul proiectului ( 2 casute de tip familial Targu Secuiesc, 1 casuta de tip familial la Intorsura Buzaului si 1 centru de zi de reabilitare pentru copilul cu dizabilitati la Intorsura Buzaului, 1 Centru de Consiliere si Sprijin pentru Parinti si Copii)

8. R8. (A4.2.) Furnizarea serviciilor sociale in cadrul casutelor de tip familial pentru un numar de 32 copii;

9. R9. (A 4.2.) Furnizarea serviciilor sociale in cadrul centrului de zi de reabilitare pentru copilul cu dizabilitati pentru un numar de minim 8 copii;

10. R10. (A4.3.) Acordarea de subventii pentru 32 de copii reintegrati in familie si pentru 15 familii care se ocupa de cresterea si ingrijirea copiilor reintegrati din sistemul residential/asistenta maternala.

 Valoarea totala a proiectului: 6 035 625,06 lei, din care valoare confinantare UE: 5 124 161,30 lei, valoare eligibilă nerambursabilă din bugetul national 882 649,52 lei si valoarea co-finantarii eligibile a beneficiarului 28 814,24 lei.

Data inceperii proiectului: 6.05.2020

Data finalizarii proiectului: 5.08.2022

Durata: 27 luni

Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020.

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro.

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

 

Pentru mai multe informații despre proiect persoana de contact este:

Manager proiect : Pavel Bogdan

Fundația SERA ROMANIA Tel: +4021 231 54 16, Fax. +4021 231 54 17

Email: Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. // www.sera.ro

Comunicat de presa

Écrit par Oana on . Posted in Blog

 

   LANSAREA PROIECTULUI

Dezvoltarea de servicii sociale inovative pentru reducerea riscului de instituționalizare în sectorul 4 POCU/478/4/18/130210.

Fundația pentru Dezvoltarea Serviciilor Sociale, în calitate de beneficiar, implementează începând cu data de 08.05.2020 proiectul Dezvoltarea de servicii sociale inovative pentru reducerea riscului de instituționalizare în sectorul 4”, în parteneriat cu Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului sector 4 și Fundația SERA România. 

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă elaborarea de măsuri inovative pentru prevenirea separării copilului de familie, dezvoltarea de servicii sociale alternative de sprijin în sectorul 4 precum și îmbunătățirea sprijinului acordat tinerilor pentru dezvoltarea deprinderilor de viață independentă. Astfel, proiectul vizează acțiuni de prevenire pentru minim 50 de copii expuși riscului separării de familie, asigurarea serviciilor sociale în vederea reintegrării în familie pentru un număr de 20 copii, furnizarea serviciilor sociale pentru un număr de 250 copii cu dizabilități, pentru a preveni separarea copilului de familia sa în cadrul unui Centru de Zi, furnizarea serviciilor sociale pentru un număr de aproximativ 80 de tineri, în cadrul Centrului pentru Dezvoltarea Deprinderilor de viață independentă. Prin implementarea acestui proiect se urmărește și derularea de campanii de informare cu privire la drepturile copilului precum și promovarea egalității de șanse și nediscriminării în sectorul 4.

 Rezultate așteptate:

1. R1. (A2.1.) 3 servicii sociale înființate

2. R2. (A2.2.) Furnizarea serviciilor sociale în cadrul Centrului de zi "RESPIRO" – centru de zi pentru copilul cu dizabilități – un număr de 250 copii

3. R3. (A2.3.) Furnizarea serviciilor sociale în cadrul unui Centru pentru Dezvoltarea Deprinderilor de Viață Independentă pentru un număr de 80 copii/tineri

4. R4. (A2.4.) Furnizarea serviciilor sociale în cadrul unui Centru de zi pentru pregătirea și sprijinirea integrării sau reintegrării copilului în familie, pentru un număr de 20 copii

5. R.5 (A2.5.) Acordarea de subvenții pentru 20 de copii reintegrați în familie și pentru 15 familii cu copii reintegrați din sistemul rezidențial/asistență maternală al Direcției

6. R.6. ( A2.6) Sprijin pentru furnizarea de programe de asistență tinerilor pentru un număr de 25 tineri care vor beneficia de cursuri de calificare

7. R7.(A3.1.) Identificarea și monitorizarea unui număr de minim 50 copii aflați în risc de separare de familie;

8. R8. (A3.2). Acordarea de subvenții pentru 50 de copii aflați în situație de risc și 15 familii cu copii aflați în situație de risc de separare

9. R9 (A4.1). O campanie de prevenire a separării copilului de familia sa, organizată în comunitate și derulată prin intermediul a 4 seminarii cu câte 20 participanți/eveniment și 4 mese rotunde cu câte 15 participanți;

10. R10. (A4.2) O campanie de promovare a drepturilor copilului, egalității de șanse si nediscriminării organizată în comunitate prin 6 evenimente a câte 60 participanți/eveniment;

11. R11. (A4.3.) 400 de copii aflați în dificultate beneficiari ai serviciilor/măsurilor furnizate în cadrul proiectului.

  Valoarea totală a proiectului:  5,833,137.21 lei, din care valoare cofinanțare UE: 4,666,509.77 lei și valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național 1,115,999.73 lei.

 Data începerii proiectului: 8.05.2020

Data finalizării proiectului: 7.08.2022

Durata: 27 luni

 Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020.

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

 Pentru mai multe informații despre proiect persoana de contact este :  Manager proiect  : Ciortan Alexandru-Fundația pentru Dezvoltarea Serviciilor Sociale (FDSS)                                                           Tel: +4031 426 15 62, Fax. +4021 6370131  Email: Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. // www.fdss.ro                                                                               


L’abandon : un traumatisme pour la vie

Écrit par Bogdan Simion on . Posted in Blog

L’abandon d’un enfant a des effets désastreux sur la famille et sur l’enfant, autant sur la vie présente de celui-ci que sur son développement ultérieur. Quand une famille abandonne un enfant, les parents renoncent à l’un des liens humains les plus puissants et à une responsabilité fondamentale. Renoncer à un enfant signifie renoncer à être mère ou père.

L’instinct parental est inscrit profondément dans le code génétique des mammifères, famille dont nous faisons partie. L’abandon d’un jeune mammifère, en particulier par sa mère, est un comportement anormal. Après avoir été abandonné, l’évolution de l’enfant va être impactée négativement au niveau de tous ses systèmes : celui de survie, de défense, les systèmes cérébraux supérieurs, le système de compréhension et d’intégration à l’environnement.

Ces effets négatifs vont être plus ou moins visibles en fonction de la résilience et de la capacité d’adaptation de l’enfant. Toute son existence sociale va être influencée par ce moment de sa vie – l’abandon. Le manque d’un modèle familial rend difficile pour le futur adulte de fonder sa propre famille.

Faîtes un exercice pratique à partir de votre expérience personnelle, essayez de vous représenter combien vos pensées, activités, comportements ou projets n’ont pas de liens direct ou indirect avec votre famille.

Vous vous rendrez compte qu’il y a peu de moments dans la vie où on n’appartient pas à une famille. Ainsi, l’absence de cette famille dans notre expérience personnelle affecterait à 90% notre comportement d’animal social. 

A propos des limites de la pratique de la contention chez l’enfant

Écrit par Bogdan Simion on . Posted in Blog

Le cas des enfants attachés à leurs lits à l’hôpital départemental de Buzau a provoqué un débat intense ces derniers temps. A juste titre.

Au-delà des droits de l’enfant, au-delà de la définition de l’abus et au-delà du comportement humain, les lois en vigueur sont strictes, explicites et mettent en cause l’équipe médicale qui a décidé de traiter ainsi des enfants hospitalisés.

La directive du Ministère de la Santé nr. 372 de 2006 relative aux Normes d’application de la Loi sur la santé mentale et la protection des personnes avec des troubles psychiques (Loi nr. 478/2002) détaille dans les articles 20 et 21 comment doit être pratiquée la contention d’un patient.

Premièrement, la contention n’est utilisée que dans les cas où aucune autre méthode n’a permis de prévenir des coups ou des blessures. Parmi le personnel de l’hôpital personne n’a affirmé que ce type de méthodes a été essayé.

Deuxièmement, la contention ne peut être utilisée comme moyen de compenser le manque de personnel ou de traitements. Cet article de la directive démonte l’argument avançant que les enfants ont été attachés du fait du manque de personnel.

Troisièmement, le représentant légal des enfants, dans ce cas la Direction Départementale de Protection de l’Enfance (DGAPSC) de Buzau, devrait être informé de l’utilisation de la contention. D’après nos informations, la DGAPSC n’a pas été informée de cette décision.

Quatrièmement, la contention doit être utilisée sur la base d’une décision écrite du médecin, celui-ci doit décrire les raisons qui justifient la mise en place de cette mesure et l’heure à laquelle la mesure a été prise.

Cinquièmement, la contention ne peut durer plus de quatre heures. De plus, la contention doit être mentionnée dans la fiche d’observation médicale.

Sixièmement, la contention et toutes les mesures mises en place doivent être notées dans le Registre des mesures de contention et d’isolation appliquées aux patients, registre qui est confidentiel.

Toutefois, la disposition la plus intéressante, précise que pendant toute la durée de la contention le patient doit être surveillé pour s’assurer que ses besoins physiques, son confort et sa sécurité sont respectés. Une évaluation des conditions du patient doit être réalisée au minimum une fois toutes les 30 min, à la demande du médecin. Chaque évaluation doit être notée sur la fiche d’observation médicale.

Comme souvent en Roumanie, une mesure qui devrait être bonne, est transformée de manière à générer des difficultés. La contention devrait être un moyen de protéger le patient de ses réactions incontrôlées. Toutefois, chez nous, c’est une manière d’abandonner le patient dans des conditions inhumaines et dégradantes. 

Bogdan Simion, directeur exécutif de SERA Romania

Nos patenaires