Comunicat de presa Aproape de Familie

Written by Oana on . Posted in Blog

 

LANSAREA PROIECTULUI

Aproape de familie - proiect pentru reducerea instituționalizării copiilor din

județul Covasna POCU/476/4/18/129310

 

FUNDAȚIA SERA ROMÂNIA, în calitate de beneficiar, implementează incepand cu data de 6.05.2020 proiectul “Aproape de familie - proiect pentru reducerea instituționalizării copiilor din județul Covasna”, în parteneriat cu DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI COVASNA.

Obiectivul general al proiectului il reprezinta dezinstitutionalizarea prin inchiderea centrului de plasament nr. 6  din judetul Covasna, acordarea de servicii suport pentru 32 copiii in casutele de tip familial in etapa de tranzitie de la centrul de plasament la servicii comunitare (casute de tip familial), elaborarea de masuri  in comunitate pentru prevenirea separarii copilului de familie. Totodata, proiectul vizeaza servicii integrate pentru minim 63 de copii expusi riscului, asigurarea serviciilor de consiliere si sprijin pentru acestia precum si sprijin material si financiar in vederea reintegrarii in familie pentru minim 32 de copii. Prin implementarea acestui proiect se urmareste si derularea de campanii de informare cu privire la drepturile copilului precum si promovarea egalitatii de sanse si nediscriminarii in comunitati din judetul Covasna cu scopul de a crea si incuraja accesul la servicii sociale de calitate si specifice copiilor/familiilor aflati in situatie de risc.

Grupul tinta este format din 127 de copii care provin din judetul Covasna, dupa cum urmeaza:

- 32 copii/tineri anterior institutionalizati care beneficieaza de servicii comunitare provenind din Centrul de Plasament nr.6 Olteni, jud. Covasna;

- 32 copii/tineri aflati in sistemul de protectie sociala (10 copii/tineri provin din Centrul de Plasament nr. 6 Olteni, 22 copii/tineri din sistemul rezidential, plasament familial) reintegrati in familie

 - 63 copii/tineri aflati in situatii de risc de abandon, in comunitate, potentiali beneficiari ai centrului de consiliere;

Rezultate aşteptate

1. R1 (A2.1). O campanie de prevenire a separarii copilului de familia sa, organizata in comunitate si derulata prin intermediul a 4 seminarii cu cate 20 participanti/eveniment si 4 mese rotunde cu cate 15 participanti;

2. R2. (A2.2) O campanie de promovare a drepturilor copilului, egalitatii de sanse si nediscriminarii organizata in comunitate prin 6 evenimente a cate 60 participanti/eveniment;

3. R3. (A2.3.) 124 de copii aflati in dificultate beneficiari ai serviciilor/masurilor furnizate in cadrul proiectuluui, 55 de familii care se ocupa de crestere copiilor aflati in situatie de risc sau reintegrati din sistemul rezidential;

4. R4. (A3.1.) Identificarea şi monitorizarea unui numar de minim 63 de copii aflaţi în risc de separare de familie;

5. R5. (A3.2). Acordarea de subventii pentru 63 de copii aflati in situtie de risc si 40 de familii care se ocupa de cresterea copiilor aflati in situatie de risc;

6. R6. (A3.3.)  Minim 63 copii si 40 parinti consiliati/sprijiniti in vederea separarii copilului de familia sa, dezvoltarea abilitatilor parentale etc. ;

7. R7. (A4.1.) 5 servicii sociale infiintate la nivelul proiectului ( 2 casute de tip familial Targu Secuiesc, 1 casuta de tip familial la Intorsura Buzaului si 1 centru de zi de reabilitare pentru copilul cu dizabilitati la Intorsura Buzaului, 1 Centru de Consiliere si Sprijin pentru Parinti si Copii)

8. R8. (A4.2.) Furnizarea serviciilor sociale in cadrul casutelor de tip familial pentru un numar de 32 copii;

9. R9. (A 4.2.) Furnizarea serviciilor sociale in cadrul centrului de zi de reabilitare pentru copilul cu dizabilitati pentru un numar de minim 8 copii;

10. R10. (A4.3.) Acordarea de subventii pentru 32 de copii reintegrati in familie si pentru 15 familii care se ocupa de cresterea si ingrijirea copiilor reintegrati din sistemul residential/asistenta maternala.

 Valoarea totala a proiectului: 6 035 625,06 lei, din care valoare confinantare UE: 5 124 161,30 lei, valoare eligibilă nerambursabilă din bugetul national 882 649,52 lei si valoarea co-finantarii eligibile a beneficiarului 28 814,24 lei.

Data inceperii proiectului: 6.05.2020

Data finalizarii proiectului: 5.08.2022

Durata: 27 luni

Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020.

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro.

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

 

Pentru mai multe informații despre proiect persoana de contact este:

Manager proiect : Pavel Bogdan

Fundația SERA ROMANIA Tel: +4021 231 54 16, Fax. +4021 231 54 17

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. // www.sera.ro

Comunicat de presa

Written by Oana on . Posted in Blog

 

   LANSAREA PROIECTULUI

Dezvoltarea de servicii sociale inovative pentru reducerea riscului de instituționalizare în sectorul 4 POCU/478/4/18/130210.

Fundația pentru Dezvoltarea Serviciilor Sociale, în calitate de beneficiar, implementează începând cu data de 08.05.2020 proiectul Dezvoltarea de servicii sociale inovative pentru reducerea riscului de instituționalizare în sectorul 4”, în parteneriat cu Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului sector 4 și Fundația SERA România. 

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă elaborarea de măsuri inovative pentru prevenirea separării copilului de familie, dezvoltarea de servicii sociale alternative de sprijin în sectorul 4 precum și îmbunătățirea sprijinului acordat tinerilor pentru dezvoltarea deprinderilor de viață independentă. Astfel, proiectul vizează acțiuni de prevenire pentru minim 50 de copii expuși riscului separării de familie, asigurarea serviciilor sociale în vederea reintegrării în familie pentru un număr de 20 copii, furnizarea serviciilor sociale pentru un număr de 250 copii cu dizabilități, pentru a preveni separarea copilului de familia sa în cadrul unui Centru de Zi, furnizarea serviciilor sociale pentru un număr de aproximativ 80 de tineri, în cadrul Centrului pentru Dezvoltarea Deprinderilor de viață independentă. Prin implementarea acestui proiect se urmărește și derularea de campanii de informare cu privire la drepturile copilului precum și promovarea egalității de șanse și nediscriminării în sectorul 4.

 Rezultate așteptate:

1. R1. (A2.1.) 3 servicii sociale înființate

2. R2. (A2.2.) Furnizarea serviciilor sociale în cadrul Centrului de zi "RESPIRO" – centru de zi pentru copilul cu dizabilități – un număr de 250 copii

3. R3. (A2.3.) Furnizarea serviciilor sociale în cadrul unui Centru pentru Dezvoltarea Deprinderilor de Viață Independentă pentru un număr de 80 copii/tineri

4. R4. (A2.4.) Furnizarea serviciilor sociale în cadrul unui Centru de zi pentru pregătirea și sprijinirea integrării sau reintegrării copilului în familie, pentru un număr de 20 copii

5. R.5 (A2.5.) Acordarea de subvenții pentru 20 de copii reintegrați în familie și pentru 15 familii cu copii reintegrați din sistemul rezidențial/asistență maternală al Direcției

6. R.6. ( A2.6) Sprijin pentru furnizarea de programe de asistență tinerilor pentru un număr de 25 tineri care vor beneficia de cursuri de calificare

7. R7.(A3.1.) Identificarea și monitorizarea unui număr de minim 50 copii aflați în risc de separare de familie;

8. R8. (A3.2). Acordarea de subvenții pentru 50 de copii aflați în situație de risc și 15 familii cu copii aflați în situație de risc de separare

9. R9 (A4.1). O campanie de prevenire a separării copilului de familia sa, organizată în comunitate și derulată prin intermediul a 4 seminarii cu câte 20 participanți/eveniment și 4 mese rotunde cu câte 15 participanți;

10. R10. (A4.2) O campanie de promovare a drepturilor copilului, egalității de șanse si nediscriminării organizată în comunitate prin 6 evenimente a câte 60 participanți/eveniment;

11. R11. (A4.3.) 400 de copii aflați în dificultate beneficiari ai serviciilor/măsurilor furnizate în cadrul proiectului.

  Valoarea totală a proiectului:  5,833,137.21 lei, din care valoare cofinanțare UE: 4,666,509.77 lei și valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național 1,115,999.73 lei.

 Data începerii proiectului: 8.05.2020

Data finalizării proiectului: 7.08.2022

Durata: 27 luni

 Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020.

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

 Pentru mai multe informații despre proiect persoana de contact este :  Manager proiect  : Ciortan Alexandru-Fundația pentru Dezvoltarea Serviciilor Sociale (FDSS)                                                           Tel: +4031 426 15 62, Fax. +4021 6370131  Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. // www.fdss.ro                                                                               


Abandonul lasa traume pe viata

Written by Bogdan Simion on . Posted in Blog

Abandonul copilului produce un efect dezastruos asupra familiei si asupra copilului, cu efecte negative asupra lui atat in viata imediata, cat si in dezvoltarea sa ulterioara. Atunci cand familia abandoneaza copilul, parintii acestuia renunta la una din cele mai puternice legaturi umane si la una din responsabilitatile fundamentale ale acestora. Sa renunti la copil inseamna sa renunti la a fi mama sau tata.

Comportamentele parentale sunt adanc inscrise in codul genetic al mamiferelor, familie din care facem parte neconditionat. Abandonul puiului, in special de catre mama, in lumea mamiferelor este un comportament anormal. Odata cu momentul abandonului, copilul va incepe o evolutie pe o spirala negativa care ii va afecta toate sistemele fundamentale: de supravietuire, de aparare, sistemele cerebrale superioare, sistemele de intelegere si de integrare a mediului inconjurator.

Efectele negative vor fi mai evidente sau nu, in functie de propria rezilienta si adaptabilitate. Toata experienta sa sociala ulterioara abandonului va fi influentata de acest moment al existentei – abandonul. Lipsa unui model familial va face ca viitorul adult sa nu stie, eventual, sa isi intemeieze o familie.

Faceti un exercitiu practic de experienta personala. Incercati sa va inchipuiti cate din gandurile, activitatile, comportamentele sau proiectiile pe care le traiti in fiecare moment nu au o legatura mai clara sau mai vaga cu familia.

Veti descoperi ca sunt putine momentele din viata in care nu apartinem unei familii. Ca atare, lipsa acesteia din experienta noastra personala ne-ar handicapa de mai mult de 90% din comportamentul nostru de animal social. 

Despre limitele contenționării copiilor

Written by Bogdan Simion on . Posted in Blog

Cazul copiilor legați de pat la Spitalul Județean Buzău a deschis o dezbatere intensă în mass media în ultima vreme și pe bună dreptate.

Lăsând la o parte drepturile copilului, lăsând la o parte definiţia abuzului, lăsând la o parte comportamentul uman, reglementările în vigoare sunt seci, explicative şi acuzatoare pentru echipa de profesionişti în sănătate care au hotărât să trateze astfel nişte copii pacienţi.

Ordinul Ministrului Sănătăţii nr. 372 din 2006 referitor la Normele metodologice de aplicare a Legii sănătăţii mintale şi a protecţiei persoanelor cu tulburări psihice (Legea nr. 478/2002) detaliază la articolele 20 şi 21 cum se face contenţionarea pacientului.

În primul rând, contenţionarea se face numai dacă aplicarea celor mai puţin restrictive tehnici a fost neadecvată sau insuficientă pentru a preveni orice lovire sau vătămare. Nimeni din cei care au dat explicaţii din cadrul spitalului nu a afirmat că aceste tehnici au fost încercate.

În al doilea rând, contenţionarea, printre altele, nu poate fi folosită ca mijloc de a suplini lipsa de personal ori de tratament. Iată că acest articol de regulament demolează orice fel de argument conform căruia legarea copiilor s-a făcut din cauza lipsei de personal.

În al treilea rând, reprezentantul legal al copilului, în acest caz DGASPC Buzău, trebuie informat cu privire la dispunerea măsurii de contenţionare. Din câte am auzit Direcţia nu a fost informată de luarea acestei măsuri.

În al patrulea rând, contenţionarea trebuie făcută în baza unei dispoziţii scrise a medicului, medicul trebuie să descrie cauzele care au dus la luarea acestei măsuri, ora la care s-a luat măsura.

În al cinciclea rând, contenţionarea nu poate dura mai mult de patru ore. În plus, contenţionarea se menţionează în foaia de observaţie.

În al şaselea rând, contenţionarea şi toate măsurile luate trebuie notate în Registrul măsurilor de contenţionare şi izolare aplicate pacienţilor, registru care se păstreaza în condiţii de confidenţialitate.

Însa cea mai interesanta prevedere, care acuză cel mai mult, este cea conform căreia pe tot timpul contenţionării pacientul trebuie monitorizat pentru a observa dacă nevoile sale fizice, de confort şi siguranţă sunt îndeplinite. O evaluare a condiţiilor pacientului trebuie realizată la cel târziu o dată la 30 de minute, la cererea medicului. Iar fiecare evaluare trebuie notată în foaia de observaţie.

Ca de obicei în România, o măsură, care eventual ar trebui să fie bună, este transformată în ceva ce produce mai multe probleme şi neajunsuri. Contenţionarea ar trebui să fie o măsura de apărare a pacientului faţă de propriile reacţii de necontrolat. La noi însă este o practică de abandonare a acestuia în condiţii inumane şi degradante.


Informations