Articole

Întotdeauna în familie - proiect pentru reducerea instituționalizării, a riscului de separare și pentru asigurarea serviciilor de recuperare de proximitate copiilor din județul Tulcea / POCU/476/4/18/129309 FUNDAȚIA SERA ROMÂNIA, în calitate de beneficiar, a implementat, în perioada iunie 2020 – ianuarie 2023, proiectul “Întotdeauna în familie - proiect pentru reducerea instituționalizării, a riscului de separare și pentru asigurarea serviciilor de recuperare de proximitate copiilor din județul Tulcea”. În cei aproape doi ani și jumătate de proiect, am reușit să ajutăm peste 340 de copii și peste 50 de familii să depășească situațiile de dificultate socio-economică în care trăiau și să…
Proiectul ”Intotdeauna în familie” pentru reducerea institutionalizarii, a riscului de separare si pentru asigurarea serviciilor de recuperare de proximitate copiilor din judetul Tulcea / POCU/476/4/18/129309, derulat in perioada iunie 2020 – ianuarie 2023, a avut ca obiectiv elaborarea de măsuri inovative pentru prevenirea separării copilului de familie, dezinstituționalizarea și dezvoltarea de servicii sociale alternative de sprijin în județul Tulcea. Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020. In cadrul proiectului, a fost realizat si un indrumar cu privire la metodele cele mai eficiente de prevenire a separarii copilului de familia naturala, disponibil aici …
FUNDAȚIA SERA ROMANIA, în calitate de beneficiar în cadrul proiectului Intotdeauna in familie - proiect pentru reducerea institutionalizarii, a riscului de separare si pentru asigurarea serviciilor de recuperare de proximitate copiilor din judetul Tulcea – COD SMIS 2014+: 129309, recrutează: expert asistent social - 2 posturi pentru derularea subactivității A.4.2. - Furnizarea serviciilor sociale - Centrul de Consiliere si Sprijin pentru Parinti si Copii. psiholog (1 post) pentru derularea subactivității A.4.2. - Furnizarea serviciilor sociale - Centrul de Consiliere si Sprijin pentru Parinti si Copii. coordonator (1 post) pentru derularea subactivității A.4.2. - Furnizarea serviciilor sociale - Centrul de Consiliere…
Ofițerul de finanțe va oferi sprijin pentru bugetare, raportare, conformitate și coordonarea auditului. În plus, această poziție va sprijini contabilitatea granturilor, fluxurile de numerar, precum și raportările financiare instituționale și diverse alte dosare statutare de stat. Detalii în anunțul de angajare atașat. 
Ofițerul M&E va lucra direct cu Coordonatorul Programului Moldova și Managerul MEAL pentru transmiterea eficientă și la timp a rapoartelor exacte de la toate locațiile de teren și va menține un sistem adecvat de completare a datelor și rapoartelor primite de la parteneri și personalul SERA/CARE. El/Ea va lucra, de asemenea, îndeaproape cu specialiștii tehnici relevanți și cu coordonatorii de program în ceea ce privește proiectarea, cercetarea, monitorizarea, evaluarea și raportarea proiectelor. Postul va implica deplasarea pe terenuri. Ofițerului de M&E i se va atribui un portofoliu specific de granturi și va fi responsabil de coordonarea cu Coordonatorul programului și…
Această poziție va fi responsabilă pentru implementarea generală a programelor în strânsă colaborare cu partenerii regionali, calitatea activităților pe teren, conformitatea cu regulile și reglementările donatorilor și va răspunde pentru livrarea la timp a activităților programului.El/ea va fi, de asemenea, responsabil pentru dezvoltarea unor relații de lucru puternice cu toți partenerii locali și donatorii, acționând ca reprezentant al programului.El/ea va fi, de asemenea, responsabil pentru managementul general al domeniilor legate de finanțe, management și supraveghere bugetară și managementul subcontractelor partenerilor, precum și alte sarcini operaționale și administrative cerute de programe, asigurându-se că acestea sunt executate eficient de către echipe. Detalii…
Ofițerul de asistență pentru program oferă sarcini legate de afaceri și asistență administrativă echipei de program. Are cunoștințe detaliate despre gestionarea operațiunilor biroului de proiect și trebuie să fie rapid în rezolvarea problemelor. Este capabil să anticipeze nevoile, să gândească critic și să ofere soluții la probleme cu un nivel ridicat de profesionalism și confidențialitate.Acest post va fi situat în Moldova cu multe mișcări între birou și teren. Detalii în anunțul de angajare atașat.
Coordonatorul de Operațiuni și Parteneriate va conduce dezvoltarea și operaționalizarea strategiei de parteneriat și operaționalizarea acesteia în țară pentru a sprijini extinderea răspunsului, în strânsă coordonare cu Comitetul Director al CARE, SERA și FONCP. Coordonatorul de operațiuni și parteneriate va sprijini maparea și identificarea de noi oportunități de parteneriat, va contribui la evaluarea capacităților organizaționale ale partenerilor, va oferi sprijin continuu organizației partenere pe tot parcursul ciclului de proiect, va facilita sprijinul relevant pentru consolidarea capacității. El/ea va lucra cu Departamentul de Program și Unitatea de Management al Granturilor pentru a se asigura că sunt în vigoare acorduri cu partenerii…
Ofițerul de M&E va lucra direct cu Managerul MEAL pentru transmiterea eficientă și la timp a rapoartelor exacte de la toate locațiile de teren și va menține un sistem adecvat de completare a datelor și rapoartelor primite de la parteneri și personalul SERA/CARE. El/Ea va lucra, de asemenea, îndeaproape cu specialiștii tehnici relevanți și cu managerii de program în proiectarea proiectelor, cercetare, monitorizare, evaluare și raportare. Postul va implica deplasarea pe terenuri. Ofițerului de M&E i se va atribui un portofoliu specific de granturi și va fi responsabil de coordonarea cu Managerul de Program și specialiștii tehnici în elaborarea propunerilor…
Page 1 of 8

Informations