Articole

Luni, 23 Mai 2022 00:00

Anunț angajare: Controller intern

Obiectivul general al postului este acela de a dezvolta un sistem de control intern, de a-l promova și a gestiona implemantarea acestuia pentru: - Consolidarea eficacității activităților legate de criza ucraineană prin a avea un control mai bun al riscurilor legate de aceste activități;- Reducerea riscurilor legate de utilizarea abuzivă a fondurilor și/sau de neconformitate. Timp de călătorie/de teren: între 30% și 40% din timpul său pentru a vizita activitățile de teren, partenerii. Detalii în anunțul de angajare atașat.
Ocupantul acestui post asigură relația dintre echipa de proiect și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) din județele în care se desfășoară activitățile proiectului. Totodată, coordonează activitatea la nivel județean din punct de vedere al relației cu DGASPC-urile. Detalii în anunțul de angajare atașat.
Aceasta pozitie facilitează coordonarea și pledează pentru integrarea Protecției, atenuarea riscului GBV și abilitarea femeilor în sectoarele cheie în răspunsul umanitar CARE în România, în conformitate cu mandatul, politicile și liniile directoare ale CARE International și Manualul de gen IASC și Ghidurile IASC pentru Intervențiile GBV în situații umanitare. Acolo unde este cazul, consilierul de Protecție va oferi asistență tehnică partenerilor care furnizează servicii de prevenire și răspuns la GBV. Consilierul de Protecție va avea, de asemenea, responsabilitatea de a identifica oportunitățile pentru proiecte specifice și de a sprijini instituirea unor mecanisme adecvate de monitorizare și feedback/&reclamație. În plus, consilierul…
Această poziție are nevoie de un comunicator cu experiență și dinamică pentru a coordona activitatea de comunicare și media a Fundatiei SERA ROMANIA pentru criza din Ucraina în România și Moldova. Aceasta va include colectarea și dezvoltarea conținutului de comunicare cu privire la răspunsul umanitar al Fundatiei SERA ROMANIA și dezvoltarea unor relații puternice cu media internațională și națională, precum și cu echipele de presă și de conținut CARE la nivel global.Rolul va fi alături de Fundatia SERA ROMANIA, dar va lucra îndeaproape cu Federația ONG-urilor pentru Protecția Copilului (FONPC), o organizație umbrelă cu peste 80 de membri din care…
Miercuri, 27 Aprilie 2022 00:00

Anunț angajare: Controller intern și audit

Obiectivul general al postului: Dezvoltarea sistemului de control intern, promovarea acestuia și gestionarea implementării acestuia pentru a:- Consolidarea eficacității activităților legate de criza ucraineană prin a avea un control mai bun al riscurilor legate de aceste activități- Reducerea riscurilor legate de utilizarea abuzivă a fondurilor și/sau de neconformitate. Timp de călătorie/de teren: Între 30% și 40% din timpul său pentru a vizita activitățile de teren, partenerii. Detalii în anunțul de angajare atașat.
Miercuri, 27 Aprilie 2022 00:00

Anunț angajare: Ofițer de achiziții

Angajatul în această poziție este responsabil pentru evaluarea produselor, serviciilor și furnizorilor. El/ea asistență în timpul negocierii contractelor. El/ea sunt, de asemenea, responsabili pentru a se asigura că achizițiile aprobate sunt de o calitate suficientă și sunt eficiente din punct de vedere al costurilor. Detalii în anunțul de angajare atașat.
Ofițerul de dezvoltare și raportare a programului joacă un rol central în dezvoltarea și monitorizarea granturilor, pregătirea rapoartelor cu partenerii, oferirea de asistență tehnică pe termen scurt cu organizațiile selectate care promovează obiectivele strategice ale programului în deplină conformitate cu reglementările și politicile donatorilor. Detalii în anunțul de angajare atașat.
Această poziție va fi responsabilă pentru sprijinul tehnic și dezvoltarea capacității pentru a stabili gestionarea cazurilor de protecție a copilului și alte servicii prin spațiile special amenajate pentru copii ale partenerului local. El/ea va contribui la asigurarea integrării protecției în instituțiile de sănătate, precum și a strategiilor de informare prin sensibilizarea comunității, cu accent pe preocupările privind protecția tinerilor și a copilului. Candidatul selectat va lucra îndeaproape cu organizațiile partenere pentru dezvoltarea unor servicii coordonate și integrate care să răspundă în mod adecvat nevoilor de protecție ale celor mai vulnerabili, inclusiv ale copiilor. Detalii în anunțul de angajare atașat.
Ofițerul de finanțe și granturi va oferi sprijin pentru bugetare, raportare, conformitate și coordonarea auditului. În plus, această poziție va sprijini contabilitatea granturilor, fluxurile de numerar, precum și raportările financiare instituționale și diverse alte dosare statutare de stat. Detalii în anunțul de angajare atașat.
Vineri, 15 Aprilie 2022 00:00

Anunț angajare: OFIȚER ADMIN

Obiectivul general al postului/specificațiile postului: El/ea este responsabil pentru furnizarea de sprijin administrativ unei organizații. Sarcinile sale includ organizarea înregistrărilor companiei și menținerea inventarului de rechizite de birou, salutarea și direcționarea vizitatorilor, răspunsul la întrebările telefonice și gestionarea reclamațiilor într-un mod politicos și profesionist. El/ea trebuie să asigure confidențialitatea în orice împrejurare, securitatea dosarelor, să coordoneze programele, să organizeze întâlniri, să faciliteze toate problemele administrative din birou. Detalii în anunțul de angajare atașat.
Page 1 of 6