Luni, 11 Iulie 2022 14:34

Fundația SERA ROMÂNIA angajează Specialist în protecție (violență domestică și trafic de persoane)

Aceasta pozitie facilitează coordonarea și pledează pentru integrarea Protecției, atenuarea riscului GBV și abilitarea femeilor în sectoarele cheie în răspunsul umanitar CARE în România, în conformitate cu mandatul, politicile și liniile directoare ale CARE International și Manualul de gen IASC și Ghidurile IASC pentru Intervențiile GBV în situații umanitare. Acolo unde este cazul, consilierul de Protecție va oferi asistență tehnică partenerilor care furnizează servicii de prevenire și răspuns la GBV. Consilierul de Protecție va avea, de asemenea, responsabilitatea de a identifica oportunitățile pentru proiecte specifice și de a sprijini instituirea unor mecanisme adecvate de monitorizare și feedback/&reclamație. În plus, consilierul pentru GBV și protecție va sprijini punctul focal PSEA desemnat (exploatare și abuz fizic și sexual) sau va acționa ca punct focal PSEA.

Detalii în anunțul de angajare atașat.