Legislatie

LEGISLATIE NATIONALA SI INTERNATIONALA CARE REGLEMENTEAZA DREPTURILE COPILULUI

A.     CONSTITUTIA ROMANIEI, REPUBLICATA

 B.     CONVENTII SI TRATATE INTERNATIONALE LA CARE ROMANIA ESTE PARTE

-         Legea nr. 18/1990 pentru ratificarea Conventiei cu privire la drepturile copilului, republicata; Declarația Drepturilor Copilului, adoptata de Adunarea Generala a Organizatiei Natiunilor Unite la 20 noiembrie 1959; Declarația de la Geneva din 1924 privind Drepturile Copilului

-         Legea nr. 30/1994 privind ratificarea Conventiei pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale si a protocoalelor aditionale la aceasta conventii, cu modificarile ulterioare; Declaratia universala a drepturilor omului, adoptata de Adunarea Generala a Organizatiei Natiunilor Unite la 10 decembrie 1948

-         Legea nr. 13/2008 pentru ratificarea Tratatului de la Lisabona de modificare a Tratatului privind Uniunea Europeana si a Tratatului de instituire a Comunitatii Europene, semnat la Lisabona la 13 decembrie 2007; Versiunea consolidata a Tratatulului privind Uniunea Europeana; Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene

-         Legea nr. 84/1994 pentru ratificarea Conventiei asupra protectiei copiilor si cooperarii in materia adoptiei internationale, incheiata la Haga la 29 mai 1994, cu modificarile ulterioare

-         Legea nr. 138/2011 pentru ratificarea Conventiei europene revizuite in materia adoptiei de copii, adoptata la Strasbourg la 27 noiembrie 2008 si semnata de Romania la Strasbourg la 4 martie 2009

-         Legea nr. 100/1992 pentru aderarea Romaniei la Conventia de la Haga din 25 octombrie 1980 asupra aspectelor civile ale rapirii internationale de copii

-         Legea nr. 470/2001 pentru ratificarea Protocolului facultativ la Conventia cu privire la drepturile copilului, referitor la vanzarea de copii, prostitutia copiilor si pornografia infantila, semnat la New York la 6 septembrie 2000

-         Legea nr. 101/1992 pentru aderarea Romaniei la Conventia europeana asupra statutului juridic al copiilor nascuti in afara casatoriei, incheiata la Strasbourg la 15 octombrie 1975

-         Legea nr. 203/2000 pentru ratificarea Conventiei Organizatiei Internationale a Muncii nr. 182/1999 privind interzicerea celor mai grave forme ale muncii copiilor si actiunea imediata in vederea eliminarii lor, adoptata la cea de-a 87-a sesiune a Conferintei Generale a Organizatiei Internationale a Muncii la Geneva la 17 iunie 1999

-         Legea nr. 252/2010 privind ratificarea Conventiei Consiliului Europei pentru protectia copiilor impotriva exploatarii sexuale si a abuzurilor sexuale, adoptata la Lanzarote la 25 octombrie 2007 si semnata de Romania la Lanzarote la 25 octombrie 2007

-         Legea nr. 361/2007 pentru ratificarea Conventiei privind competenta, legea aplicabila, recunoasterea, executarea si cooperarea cu privire la raspunderea parinteasca si masurile privind protectia copiilor, adoptata la Haga la 19 octombrie 1996

-         Legea nr. 87/2007 pentru ratificarea Conventiei asupra relatiilor personale care privesc copiii, adoptata la Strasbourg la 15 mai 2003

-         Legea nr. 216/2003 privind aderarea Romaniei la Conventia europeana asupra recunoasterii si executarii hotararilor in materie de incredintare a copiilor si de restabilire a incredintarii copiilor, adoptata la Luxembourg la 20 mai 1980

-         Legea nr. 567/2001 pentru ratificarea Protocolului facultativ cu privire la implicarea copiilor in conflicte armate, la Conventia privind drepturile copilului, semnat de Romania la 6 septembrie 2000

 

 C.     CODURILE

-         Legea nr. 287/2009, republicata – Codul civil

-         Legea nr. 71/2011 pentru punerea in aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, cu modificarile si completarile ulterioare

-         Codul penal din 21 iunie 1968, republicat, cu modificarile si completarile ulterioare

-         Codul de procedura civila din 9 septembrie 1865, republicat, cu modificarile si completarile ulterioare

-         Codul de procedura penala din 12 noiembrie 1968, republicat, cu modificarile si completarile ulterioare

 

D.    LEGI, ORDONANTE SI ORDONANTE DE URGENTA ALE GUVERNULUI

-         Legea nr. 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului, cu modificarile ulterioare

-         Legea asistentei sociale nr. 292/2011

-         Ordonanta Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 515/2003, cu modificarile si completarile ulterioare

-         Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 113/2011 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Plati si Inspectie Sociala

-         Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare

-         Legea nr. 273/2004 privind regimul juridic al adoptiei, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare

-         Legea nr. 274/2004 privind infiintarea, organizarea si functionarea Oficiului Roman pentru Adoptii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare

-         Legea nr. 211/2004 privind unele masuri pentru asigurarea protectiei victimelor infractiunilor, cu modificarile si completarile ulterioare

-         Ordonanta Guvernului  nr. 92/2000 privind organizarea si functionarea serviciilor de reintegrare sociala a infractorilor si de supraveghere a executarii sanctiunilor neprivative de libertate, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 129/2002, cu modificarile ulterioare

-         Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea si combaterea violentei in familie, cu modificarile si completarile ulterioare

-         Legea nr. 678/2001privind prevenirea si combaterea traficului de persoane, cu modificarile si completarile ulterioare

-         Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare

-         Legea educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare

-         Legea nr. 143/2000 privind combaterea traficului si consumului ilicit de droguri, cu modificarile si completarile ulterioare

-         Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare

-         Legea nr. 466/2004 privind Statutul asistentului social

-         Legea nr. 263/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea creselor, cu modificarile si completarile ulterioare

-         Legea nr. 196/2003 privind prevenirea si combaterea pornografiei, republicata

-         Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciara, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare

-         Legea nr. 369/2004 privind aplicarea Conventiei asupra aspectelor civile ale rapirii internationale de copii, adoptata la Haga la 25 octombrie 1980, la care Romania a aderat prin Legea nr. 100/1992

-         Legea nr. 61/1993 privind alocatia de stat pentru copii, republicata, cu modificarile ulterioare

-         Legea nr. 584/2002 privind masurile de prevenire a raspandirii maladiei SIDA in Romania si de protectie a persoanelor infectate cu HIV sau bolnave de SIDA, cu modificarile ulterioare

-         Legea nr. 326/2003 privind drepturile de care beneficiaza copiii si tinerii ocrotiti de serviciile publice specializate pentru protectia copilului, mamele protejate in centre maternale, precum si copiii incredintati sau dati in plasament la asistenti maternali profesionisti, cu modificarile ulterioare

-         Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 96/2002 privind acordarea de produse lactate si de panificatie pentru elevii din clasele I-IV din invatamantul de stat, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 16/2003, cu modificarile si completarile ulterioare

-         Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 148/2005 privind sustinerea familiei in vederea cresterii copilului, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 7/2007, cu modificarile si completarile ulterioare

-         Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor, aprobata cu completari prin Legea nr. 132/2011, cu modificarile si completarile ulterioare

-         Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare

-         Legea nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar in vederea stimularii achizitionarii de calculatoare, cu modificarile si completarile ulterioare

-         Legea nr. 116/2002 privind prevenirea si combaterea marginalizarii sociale

-         Legea nr. 277/2010 privind alocatia pentru sustinerea familiei, cu modificarile si completarile ulterioare

-         Ordonanta Guvernului nr. 28/2003 privind trimiterea bolnavilor pentru tratament in strainatate, aprobata cu modificari prin Legea nr. 119/2003

-         Legea nr. 193/2006 privind acordarea tichetelor cadou si a tichetelor de cresa, cu modificarile ulterioare

-         Legea nr. 321/2001 privind acordarea gratuita de lapte praf pentru copii cu varste cuprinse intre 0-12 luni

-         Legea nr. 141/2003 privind acordarea gratuita a medicamentelor pentru copiii cu varste cuprinse intre 0-12 luni

-         Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atributii si competente exercitate de Ministerul Sanatatii Publice catre autoritatile administratiei publice locale, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 174/2011

-         Ordonanta Guvernului nr. 70/2002 privind administrarea unitatilor sanitare publice de interes judetean si local, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 99/2004, cu modificarile si completarile ulterioare

 

E.     HOTARARI ALE GUVERNULUI

-         Hotararea Guvernului nr. 11/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, cu modificarile si completarile ulterioare

-         Hotararea Guvernului nr. 1285/2008 privind aprobarea Statutului propriu de organizare si functionare al Agentiei Nationale pentru Prestatii Sociale, cu modificarile si completarile ulterioare

-          Hotararea Guvernului nr. 1433/2004 privind aprobarea structurii organizatorice, a numarului maxim de posturi si a Regulamentului de organizare si functionare ale Oficiului Roman pentru Adopti, cu modificarile si completarile ulterioare

-          Hotararea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea si functionarea Ministerului Sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare

-          Hotararea Guvernului nr. 536/2011 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului, cu completarile ulterioare

-          Hotararea Guvernului nr. 416/2007 privind structura organizatorica si efectivele Ministerului Internelor si Reformei Administrative, cu modificarile si completarile ulterioare

-          Hotararea Guvernului nr. 460/2011 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale impotriva Traficului de Persoane

-          Hotararea Guvernului nr. 461/2011 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale Antidrog

-         Hotararea Guvernului nr. 1434/2004 privind atributiile si Regulamentul-cadru de organizare si functionare ale Directiei generale de asistenta sociala si protectia copilului, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare

-         Hotararea Guvernului nr. 329/2010 privind unele masuri de eficientizare a activitatilor in domeniul adoptiei

-         Hotararea Guvernului nr. 90/2003 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si functionare a serviciului public de asistenta sociala, cu modificarile si completarile ulterioare

-         Hotararea Guvernului nr. 1437/2004 privind organizarea si metodologia de functionare a comisiei pentru protectia copilului

-         Hotararea Guvernului nr. 1438/2004 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare si functionare a serviciilor de prevenire a separarii copilului de familia sa, precum si a celor de protectie speciala a copilului lipsit temporar sau definitiv de ocrotirea parintilor sai

-         Hotararea Guvernului nr. 1439/2004 privind serviciile specializate destinate copilului care a savarsit o fapta penala si nu raspunde penal

-         Hotararea Guvernului  nr. 1440/2004 privind conditiile si procedura de licentiere si de inspectie a serviciilor de prevenire a separarii copilului de familia sa, precum si a celor de protectie speciala a copilului lipsit temporar sau definitiv de ocrotirea parintilor sai, cu modificarile ulterioare

-         Hotararea Guvernului nr. 1443/2004 privind metodologia de repatriere a copiilor romani neinsotiti si asigurarea masurilor de protectie speciala in favoarea acestora

-         Hotararea Guvernului nr. 860/2008 privind aprobarea Strategiei nationale in domeniul protectiei si promovarii drepturilor copilului 2008-2013 si a Planului operational pentru implementarea Strategiei nationale in domeniul protectiei si promovarii drepturilor copilului 2008-2013

-         Hotararea Guvernului nr. 539/2005 pentru aprobarea Nomenclatorului institutiilor de asistenta sociala si a structurii orientative de personal, a Regulamentului-cadru de organizare si functionare a institutiilor de asistenta sociala, precum si a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale, cu modificarile ulterioare

-         Hotararea Guvernului nr. 1024/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale, precum si a Metodologiei de acreditare a furnizorilor de servicii sociale, cu modificarile ulterioare

-         Hotararea Guvernului nr. 23/2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru serviciile sociale

-         Hotararea Guvernului nr. 679/2003 privind conditiile de obtinere a atestatului, procedurile de atestare si statutul asistentului maternal profesionist

-         Hotararea Guvernului nr. 1435/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 273/2004 privind regimul juridic al adoptiei

-         Hotararea Guvernului nr. 49/2011 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind prevenirea si interventia in echipa multidisciplinara si in retea in situatiile de violenta asupra copilului si de violenta in familie si a Metodologiei de interventie multidisciplinara si interinstitutionala privind copiii exploatati si aflati in situatii de risc de exploatare prin munca, copiii victime ale traficului de persoane, precum si copiii romani migranti victime ale altor forme de violenta pe teritoriul altor state

-         Hotatrarea Guvernului nr. 1018/2002 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la obligatiile ce revin serviciilor publice specializate pentru protectia drepturilor copilului in vederea garantarii respectarii dreptului la imagine si intimitate al copilului aflat in plasament sau incredintare

-         Hotararea Guvernului nr. 867/2009 privind interzicerea muncilor periculoase pentru copii

-         Hotararea Guvernului nr. 1251/2005 privind unele masuri de imbunatatire a activitatii de invatare, instruire, compensare, recuperare si protectie speciala a copiilor/elevilor/tinerilor cu cerinte educative speciale din cadrul sistemului de invatamant special si special integrat

-         Hotararea Guvernului  nr. 445/1997 privind stabilirea Criteriilor generale de acordare a burselor si a altor forme de sprijin material pentru elevii, studentii si cursantii din invatamantul de stat, cursuri de zi, cu modificarile ulterioare

-         Hotararea Guvernului nr. 1488/2004 privind aprobarea criteriilor si a cuantumului sprijinului financiar ce se acorda elevilor in cadrul Programului national de protectie sociala "Bani de liceu”, cu modificarile si completarile ulterioare

-         Hotararea Guvernului nr. 29/2002 privind acordarea unor ajutoare copiilor protejati in centrele de plasament publice, celor dati in plasament la asistenti maternali profesionisti si celor care au fost reintegrati in familii cu venituri mici, cu modificarile ulterioare

-         Hotararea Guvernului nr. 56/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atributii si competente exercitate de Ministerul Sanatatii catre autoritatile administratiei publice locale, cu modificarile ulterioare

-         Hotararea Guvernului nr. 412/2003 pentru aprobarea Normelor privind organizarea, functionarea si finantarea unitatilor de asistenta medico-sociale

-         Hotararea Guvernului nr. 860/2005 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a dispozitiilor Legii nr. 143/2000 privind prevenirea si combaterea traficului si consumului ilicit de droguri

-         Hotararea Guvernului nr. 859/1995 privind acordarea de burse si alte facilitati financiare si materiale pentru copii, elevii, studentii si cursantii din invatamintul de stat, republicata

-          Hotararea Guvernului nr. 299/2003 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a dispozitiilor Legii nr. 678/2001 privind prevenirea si combaterea traficului de persoane;

-           Hotararea Guvernului nr. 1238/2007 privind aprobarea Standardelor nationale specifice pentru serviciile specializate de asistenta si protectie a victimelor traficului de persoane

-          Hotararea Guvernului nr. 1295/2004 privind aprobarea Planului national de actiune pentru prevenirea si combaterea traficului de copii

 

F.     ORDINE ALE CONDUCATORILOR ORGANELOR ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE DE SPECIALITATE

-         Ordinul nr. 95/2006 pentru aprobarea Metodologiei de lucru privind colaborarea dintre directiile generale de asistenta sociala si protectia copilului si serviciile publice de asistenta sociala/persoane cu atributii de asistenta sociala, in domeniul protectiei drepturilor copilului

-         Ordinul nr. 286/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice privind intocmirea Planului de servicii si a Normelor metodologice privind intocmirea Planului individualizat de protectie

-         Ordinul nr. 288/2006 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind managementul de caz in domeniul protectiei drepturilor copilului

-         Ordinul nr. 21/2004 pentru aprobarea standardelor minime obligatorii privind serviciile pentru protectia copilului de tip rezidential

-         Ordinul nr. 24/2004 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii pentru centrele de zi

-         Ordinul nr. 25/2004 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind centrele de zi pentru copiii cu dizabilitati

-         Ordinul nr. 27/2004 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind serviciile pentru protectia copilului de tip rezidential pentru copiii cu dizabilitati

-         Ordinul nr. 89/2004 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind centrul de primire in regim de urgenta pentru copilul abuzat, neglijat si exploatat

-         Ordinul nr. 101/2006 privind aprobarea Standardelor minime obligatorii pentru centrul maternal si a Ghidului metodologic de implementare a acestor standarde

-         Ordinul nr. 287/2006 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind centrul de pregatire si sprijinire a reintegrarii sau integrarii copilului in familie, precum si a ghidului metodologic de implementare a acestor standarde

-         Ordinul nr. 289/2006 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind centrul de consiliere si sprijin pentru parinti si copii si a ghidului metodologic de implementare a acestor standarde

-         Ordinul nr. 14/2007 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind Serviciul pentru dezvoltarea deprinderilor de viata independenta si a ghidului metodologic de implementare a acestor standarde

-         Ordinul nr. 177/2003 privind aprobarea standardelor minime obligatorii pentru telefonul copilului, standardelor minime obligatorii privind centrul de consiliere pentru copilul abuzat, neglijat si exploatat, precum si a standardelor minime obligatorii privind centrul de resurse comunitare pentru prevenirea abuzului, neglijarii si exploatarii copilului

-         Ordinul nr. 35/2003 privind aprobarea Standardelor minime obligatorii pentru asigurarea protectiei copilului la asistentul maternal profesionist si a ghidului metodologic de implementare a acestor standarde

-         Ordinul nr. 137/2003 privind aprobarea Programei analitice a cursurilor de formare profesionala pentru asistentii maternali profesionisti

-         Ordinul nr. 132/2005 pentru aprobarea standardelor minime obligatorii privind serviciile destinate protectiei copiilor strazii

-         Ordinul nr. 253/2008 pentru aprobarea Metodologiei privind trimiterea copiilor care beneficiaza de o masura de protectie speciala la tratament medical in strainatate

-         Ordinul nr. 45/2004 pentru aprobarea standardelor minime obligatorii privind procedura adoptiei interne

-         Ordinul nr. 304/2004 privind aprobarea Instructiunilor de organizare si functionare a unitatilor pentru prevenirea si combaterea violentei in familie

-         Ordinul nr. 383/2004 privind aprobarea standardelor de calitate pentru serviciile sociale din domeniul protectiei victimelor violentei in familie

-         Ordinul nr. 513/2008 privind aprobarea Criteriilor si metodologiei de autorizare a centrelor de furnizare de servicii pentru consumatorii de droguri si a Standardelor minime obligatorii de organizare si functionare a centrelor de furnizare de servicii pentru consumatorii de droguri

-         Ordinul nr. 1808/2007 privind infiintarea centrelor antitoxice regionale pentru copii

-         Ordinul nr. 165/2000 privind stabilirea necesarului minim de substante nutritive pentru alimentatia zilnica a copiilor din unitatile de asistenta sociala

-         Ordinul nr. 383/2005 pentru aprobarea standardelor generale de calitate privind serviciile sociale si a modalitatii de evaluare a indeplinirii acestora de catre furnizori

-         Ordinul nr. 276/2005 privind coordonarea activitatilor de prevenire a abandonului in unitatile sanitare care au in structura sectii de nou-nascuti si/sau de pediatrie

-         Ordinul nr. 18/2003 privind aprobarea Ghidului metodologic pentru evaluarea copilului cu dizabilitati si incadrarea intr-un grad de handicap

-         Ordinul nr. 12709/2002 privind criteriile pe baza carora se stabileste gradul de handicap pentru copii si se aplica masurile de protectie speciala a acestora

-         Ordinul nr. 219/2006 privind activitatile de identificare, interventie si monitorizare a copiilor care sunt lipsiti de ingrijirea parintilor pe perioada in care acestia se afla la munca in strainatate

-         Ordinul nr. 107/2005 pentru aprobarea modelului de ancheta sociala privind situatia sociofamiliala a copilului roman aflat neinsotit pe teritoriul altui stat, in vederea repatrierii acestuia si a reintegrarii sale sociale, si a structurii-cadru a planului referitor la pregatirea reintegrarii sociale a copilului care se afla neinsotit pe teritoriul altui stat si care urmeaza a fi repatriat

-         Ordinul nr. 5530/2011 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si functionare a inspectoratelor scolare

-         Ordinul nr. 5555/2011 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea si functionarea centrelor judetene/al municipiului Bucuresti de resurse si asistenta educationala

-         Ordinul nr. 4925/2005 pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a unitatilor de invatamant preuniversitar, cu modificarile si completarile ulterioare

-         Instructiunile nr. 507/2003 de aplicare a Normelor privind organizarea, functionarea si finantarea unitatilor de asistenta medico-sociale, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 412/2003

-         Ordinul nr. 1539/2007 privind normele de incadrare si de activitate ale mediatorului scolar

-         Ordinul nr. 1078/2010 privind aprobarea regulamentului de organizare si functionare si a structurii organizatorice ale directiilor de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti

-         Ordinul nr. 559/2008 privind aprobarea Standardelor specifice de calitate pentru centrele rezidentiale, centrele de zi si locuintele protejate pentru persoane adulte cu handicap;

-         Ordinul nr. 175/2006 privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale la domiciliu pentru persoane adulte cu handicap