Articole

Fundaţia SERA ROMÂNIA, având ca partener Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Covasna, are plăcerea de a vă invita să participați la masa rotundă cu tema „ Metode alternative de abordare a prevenirii separării copilului de familie, egalitate de şanse şi nediscriminare în județul Covasna”. Evenimentul este organizat în cadrul proiectului „APROAPE DE FAMILIE – PROIECT PENTRU REDUCEREA INSTITUȚIONALIZĂRII COPIILOR DIN JUDEȚUL COVASNA” - COD SMIS 2014+: 129310, cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020, Axa prioritară 4: Incluziunea socială și combaterea sărăciei, Obiectivul tematic 9 - Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei…
Pe 26 mai 2021 am dat startul primului eveniment din cadrul proiectului nostru din Tulcea - Masa rotunda “Masuri inovative de abordare si promovare a prevenirii separarii copilului de familie, egalitate de sanse si nediscriminare in judetul Tulcea”. La masa rotunda au participat atat factorii de decizie de la nivel local cu responsabilitati in domeniul protectiei drepturilor copilului, cat si specialisti din institutiile din Tulcea si din localitatile apropiate implicati in promovarea si respectarea drepturilor copilului. Scopul evenimentului a fost de a aduce la aceeasi masa actori locali relevanti pentru a dezbate impreuna masurile inovative de abordare si promovare a…
Fundaţia SERA Romania, având ca partener asociat Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Tulcea, are plăcerea de a vă invita să participați la masa rotundă cu tema „Măsuri inovative de abordare şi promovare a prevenirii separării copilului de familie, egalitate de şanse şi nediscriminare în județul Tulcea”. Evenimentul va avea loc în Sala Mihail Kogălniceanu din cadrul Consiliului Județean Tulcea, str. Păcii nr. 20, mun. Tulcea, în data de 26 mai 2021, începând cu ora 9.00. Primirea și înregistrarea participanților va avea loc între orele 8.30-9.00. Detalii pe pagina evenimentului de pe Facebook. Evenimentul este organizat în cadrul…
FUNDAȚIA SERA ROMANIA, în calitate de beneficiar în cadrul proiectului Intotdeauna in familie - proiect pentru reducerea institutionalizarii, a riscului de separare si pentru asigurarea serviciilor de recuperare de proximitate copiilor din judetul Tulcea – COD SMIS 2014+: 129309, recrutează: expert asistent social - 2 posturi pentru derularea subactivității A.2.3 . Selectia grupului tinta si monitorizarea acestuia si a subactivitatii 3.1 Dezvoltarea de programe de identificare si monitorizare a copiilor aflati in risc de acompaniere a copilului expus riscului. Data limită pentru trimiterea CV-urilor: 24.08.2020, pe adresa de email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .
FUNDAȚIA SERA ROMANIA, în calitate de beneficiar în cadrul proiectului APROAPE DE FAMILIE – PROIECT PENTRU REDUCEREA INSTITUȚIONALIZĂRII COPIILOR DIN JUDEȚUL COVASNA– COD SMIS 2014+: 129310, recrutează o serie de experți pentru derularea subactivităților A.3.1. - Dezvoltarea de programe de identificare și monitorizare a copiilor aflați în risc de separare de familie și de acompaniere a copilului expus riscului și A.3.3. - Dezvoltarea de programe de identificare si monitorizare a situatiilor de risc de separare de familie - Centrul de consiliere. Mai jos găsiți anunțurile pentru fiecare poziție și toate detaliile referitoare la funcțiile scoase la concurs. Data limită pentru…
30.07.2020 LANSAREA PROIECTULUI Întotdeauna în familie - proiect pentru reducerea instituționalizării, a riscului de separare și pentru asigurarea serviciilor de recuperare de proximitate copiilor din județul Tulcea POCU/476/4/18/129309 Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro. FUNDAȚIA SERA ROMÂNIA, în calitate de beneficiar, implementează, începând cu data de 25.06.2020, proiectul “Întotdeauna în familie - proiect pentru reducerea instituționalizării, a riscului de separare și pentru asigurarea serviciilor de recuperare de proximitate copiilor din județul Tulcea”. OBIECTIVUL GENERAL AL PROIECTULUI: Obiectivul general al proiectului îl reprezintă elaborarea de măsuri inovative pentru prevenirea separării copilului de…
25 mai 2020 LANSAREA PROIECTULUI Reducerea riscului instituționalizării copiilor prin măsuri inovative pentru regiunea București-Ilfov POCU/478/4/18/129446 Fundația pentru Dezvoltarea Serviciilor Sociale, în calitate de beneficiar, implementează începând cu data de 6.05.2020 proiectul “Reducerea riscului instituționalizării copiilor prin măsuri inovative pentru regiunea București-Ilfov”, în parteneriat cu Fundația SERA România. Obiectivul general al proiectului îl reprezintă elaborarea de măsuri inovative pentru prevenirea separării copilului de familie, dezvoltarea de servicii sociale alternative de sprijin în regiunea București-Ilfov, precum și dezvoltarea unei rețele de asistenți maternali pentru plasamentul de urgență. În acest sens, proiectul vizează acțiuni de prevenire pentru minim 270 de copii expuși…
27 mai 2020 LANSAREA PROIECTULUI Aproape de familie - proiect pentru reducerea instituționalizării copiilor din județul Covasna POCU/476/4/18/129310 FUNDAȚIA SERA ROMÂNIA, în calitate de beneficiar, implementează, începând cu data de 6.05.2020, proiectul “Aproape de familie - proiect pentru reducerea instituționalizării copiilor din județul Covasna”, în parteneriat cu DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI COVASNA. Obiectivul general al proiectului îl reprezintă dezinstituționalizarea prin închiderea centrului de plasament nr. 6 din județul Covasna, acordarea de servicii suport pentru 32 de copii în căsuțele de tip familial în etapa de tranziție de la centrul de plasament la servicii comunitare (căsuțe de…
26 mai 2020 LANSAREA PROIECTULUI Dezvoltarea de servicii sociale inovative pentru reducerea riscului de instituționalizare în sectorul 4 POCU/478/4/18/130210 Fundația pentru Dezvoltarea Serviciilor Sociale, în calitate de beneficiar, implementează începând cu data de 08.05.2020 proiectul “Dezvoltarea de servicii sociale inovative pentru reducerea riscului de instituționalizare în sectorul 4”, în parteneriat cu Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului sector 4 și Fundația SERA România. Obiectivul general al proiectului îl reprezintă elaborarea de măsuri inovative pentru prevenirea separării copilului de familie, dezvoltarea de servicii sociale alternative de sprijin în sectorul 4 precum și îmbunătățirea sprijinului acordat tinerilor pentru dezvoltarea deprinderilor…
Page 4 of 8