Marți, 26 Mai 2020 00:00

Comunicat de presă: Lansarea proiectului ”Dezvoltarea de servicii sociale inovative pentru reducerea riscului de instituționalizare în sectorul 4 POCU/478/4/18/130210”

 26 mai 2020


LANSAREA PROIECTULUI

Dezvoltarea de servicii sociale inovative pentru reducerea riscului de instituționalizare în sectorul 4 POCU/478/4/18/130210

Fundația pentru Dezvoltarea Serviciilor Sociale, în calitate de beneficiar, implementează începând cu data de 08.05.2020 proiectul Dezvoltarea de servicii sociale inovative pentru reducerea riscului de instituționalizare în sectorul 4”, în parteneriat cu Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului sector 4 și Fundația SERA România. 

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă elaborarea de măsuri inovative pentru prevenirea separării copilului de familie, dezvoltarea de servicii sociale alternative de sprijin în sectorul 4 precum și îmbunătățirea sprijinului acordat tinerilor pentru dezvoltarea deprinderilor de viață independentă. Astfel, proiectul vizează acțiuni de prevenire pentru minim 50 de copii expuși riscului separării de familie, asigurarea serviciilor sociale în vederea reintegrării în familie pentru un număr de 20 copii, furnizarea serviciilor sociale pentru un număr de 250 copii cu dizabilități, pentru a preveni separarea copilului de familia sa în cadrul unui Centru de Zi, furnizarea serviciilor sociale pentru un număr de aproximativ 80 de tineri, în cadrul Centrului pentru Dezvoltarea Deprinderilor de viață independentă. Prin implementarea acestui proiect se urmărește și derularea de campanii de informare cu privire la drepturile copilului precum și promovarea egalității de șanse și nediscriminării în sectorul 4.

 Rezultate așteptate:

1. R1. (A2.1.) 3 servicii sociale înființate

2. R2. (A2.2.) Furnizarea serviciilor sociale în cadrul Centrului de zi "RESPIRO" – centru de zi pentru copilul cu dizabilități – un număr de 250 copii

3. R3. (A2.3.) Furnizarea serviciilor sociale în cadrul unui Centru pentru Dezvoltarea Deprinderilor de Viață Independentă pentru un număr de 80 copii/tineri

4. R4. (A2.4.) Furnizarea serviciilor sociale în cadrul unui Centru de zi pentru pregătirea și sprijinirea integrării sau reintegrării copilului în familie, pentru un număr de 20 copii

5. R.5 (A2.5.) Acordarea de subvenții pentru 20 de copii reintegrați în familie și pentru 15 familii cu copii reintegrați din sistemul rezidențial/asistență maternală al Direcției

6. R.6. ( A2.6) Sprijin pentru furnizarea de programe de asistență tinerilor pentru un număr de 25 tineri care vor beneficia de cursuri de calificare

7. R7.(A3.1.) Identificarea și monitorizarea unui număr de minim 50 copii aflați în risc de separare de familie;

8. R8. (A3.2). Acordarea de subvenții pentru 50 de copii aflați în situație de risc și 15 familii cu copii aflați în situație de risc de separare

9. R9 (A4.1). O campanie de prevenire a separării copilului de familia sa, organizată în comunitate și derulată prin intermediul a 4 seminarii cu câte 20 participanți/eveniment și 4 mese rotunde cu câte 15 participanți;

10. R10. (A4.2) O campanie de promovare a drepturilor copilului, egalității de șanse si nediscriminării organizată în comunitate prin 6 evenimente a câte 60 participanți/eveniment;

11. R11. (A4.3.) 400 de copii aflați în dificultate beneficiari ai serviciilor/măsurilor furnizate în cadrul proiectului.

  Valoarea totală a proiectului:  5,833,137.21 lei, din care valoare cofinanțare UE: 4,666,509.77 lei și valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național 1,115,999.73 lei.

 Data începerii proiectului: 8.05.2020

Data finalizării proiectului: 7.08.2022

Durata: 27 luni

Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020.

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

 Pentru mai multe informații despre proiect persoana de contact este :  

Manager proiect  : Ciortan Alexandru-Fundația pentru Dezvoltarea Serviciilor Sociale (FDSS) 

Tel: +4031 426 15 62, Fax. +4021 6370131  Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. // www.fdss.ro     

 

               

 

                                                                     


Modificat la Miercuri, 05 August 2020 14:18