Joi, 30 Iulie 2020 00:00

Comunicat de presă: Lansarea proiectului ”Întotdeauna în familie - proiect pentru reducerea instituționalizării, a riscului de separare și pentru asigurarea serviciilor de recuperare de proximitate copiilor din județul Tulcea POCU/476/4/18/129309”

 30.07.2020

LANSAREA PROIECTULUI

Întotdeauna în familie - proiect pentru reducerea instituționalizării, a riscului de separare și pentru asigurarea serviciilor de recuperare de proximitate copiilor din județul Tulcea

POCU/476/4/18/129309

 

 

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro.


FUNDAȚIA SERA ROMÂNIA, în calitate de beneficiar, implementează, începând cu data de 25.06.2020, proiectul “Întotdeauna în familie - proiect pentru reducerea instituționalizării, a riscului de separare și pentru asigurarea serviciilor de recuperare de proximitate copiilor din județul Tulcea”.

 

OBIECTIVUL GENERAL AL PROIECTULUI:

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă elaborarea de măsuri inovative pentru prevenirea separării copilului de familie, dezinstituționalizare și dezvoltarea de servicii sociale alternative de sprijin în județul Tulcea.

 Astfel, proiectul vizează acțiuni pentru minimum 270 de copii, după cum urmează:

 - Identificarea unui număr de 250 de copii expuși riscului separării de familie pentru care se vor asigura servicii de consiliere și sprijin. Din aceștia, pentru minimum 100 de copii cu dizabilități din zona Delta Dunării se vor asigura servicii de recuperare, iar pentru un număr de minimum 150 de copii se vor asigura servicii de prevenire a separării de familie. Iar 100 din cei 150 de copii vor beneficia de servicii de consiliere și sprijin în Centrul de Consiliere și Sprijin pentru Părinți și Copii;

Din totalul de 250 de cazuri, se estimează acordarea unui număr de 200 de subvenții care vor consta în ajutor material și sprijin pentru evitarea riscului de separare de familie;

- Identificarea unui număr minim de 20 de copii anterior institutionalizați și deja reintegrați în familie.

Prin implementarea acestui proiect se urmărește și derularea de campanii de informare cu privire la  drepturile copilului precum și promovarea egalității de șanse și nediscriminării în județul Tulcea, cu scopul de a preveni separarea copilului de familia sa și de a întări drepturile copilului.

Rezultate așteptate:

R1. (A2.1). O campanie de prevenire a separării copilului de familia sa, organizată în comunitate și derulată prin intermediul a 4 seminarii cu câte 20 de participanți/eveniment și 4 mese rotunde cu câte 15 participanți;

R2. (A2.2) O campanie de promovare a drepturilor copilului, egalității de șanse și nediscriminării organizată în comunitate prin 6 evenimente a câte 60 de participanți pe
eveniment;

R3. (A2.3.) Un număr total de 270 de copii aflați în dificultate beneficiari ai serviciilor/măsurilor furnizate în cadrul proiectului, 100 de familii care se ocupă de creșterea copiilor aflați în situație de risc de separare sau reintegrați din sistemul rezidențial;

R4.(A3.1.) Identificarea și monitorizarea unui număr de minimum 250 de copii aflați în risc de separare de familie;

R5. (A3.2). Acordarea de subvenții pentru 220 de copii aflați în situație de risc și 100 de familii cu copii aflați în situație de risc de separare;

R6. (A4.1.) 2 servicii sociale înființate;

R7. (A4.2.) Furnizarea serviciilor sociale în cadrul unui centru de consiliere și sprijin pentru părinți și copii, pentru un număr de minimum 100 de copii și 50 de părinți;

R8. (A 4.3.) Furnizarea serviciilor sociale specifice abilitării/reabilitării copilului cu dizabilități (kinetoterapie, consiliere psihologică, logopedie, activități educative) în cadrul Centrului Itinerant de Recuperare pentru Copilul cu Dizabilități pentru un număr minim de 100 de copii cu dizabilități.

Valoarea totală a proiectului: 5.954.979,39 lei, din care valoare eligibilă nerambursabilă din FSE/ILMT: 5.061.732,16 lei si valoare eligibilă nerambursabilă din bugetul național 893.246,83 lei.

Data începerii proiectului: 25.06.2020

Data finalizării proiectului: 24.09.2022

Durata: 27 luni

Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020.

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro.

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

Pentru mai multe informații despre proiect persoana de contact este:

Manager proiect : Bogdan Simion

Fundația SERA ROMANIA Tel: +4021 231 54 16, Fax. +4021 231 54 17

Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ; This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / www.sera.ro


 

 

Modificat la Vineri, 31 Iulie 2020 08:46