Luni, 25 Mai 2020 00:00

Comunicat de presă: Lansarea proiectului ”Reducerea riscului instituționalizării copiilor prin măsuri inovative pentru regiunea București-Ilfov POCU/478/4/18/129446”

25 mai 2020

LANSAREA PROIECTULUI

Reducerea riscului instituționalizării copiilor prin măsuri inovative pentru regiunea București-Ilfov

POCU/478/4/18/129446

 

Fundația pentru Dezvoltarea Serviciilor Sociale, în calitate de beneficiar, implementează începând cu data de 6.05.2020 proiectul Reducerea riscului instituționalizării copiilor prin măsuri inovative pentru regiunea București-Ilfov”, în parteneriat cu Fundația SERA România.

 

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă elaborarea de măsuri inovative pentru prevenirea separării copilului de familie, dezvoltarea de servicii sociale alternative de sprijin în regiunea București-Ilfov, precum și dezvoltarea unei rețele de asistenți maternali pentru plasamentul de urgență. În acest sens, proiectul vizează acțiuni de prevenire pentru minim 270 de copii expuși riscului separării de familie, asigurarea serviciilor de consiliere și sprijin pentru minim 100 de copii, sprijin material și financiar în vederea reintegrării în familie pentru minim 270 de copii, precum și identificarea, formarea și recrutarea unui număr de 8 asistenți maternali profesioniști specializați în aria plasamentului de urgență. Totodată, proiectul prevede și derularea de campanii de informare cu privire la drepturile copilului precum și promovarea egalității de șanse și nediscriminării în sectorul 2, 3, 5, 6 din București, precum și în județul Ilfov, cu scopul de a preveni separarea copilului de familia sa și de a întări drepturile copilului.


Rezultate așteptate:

  1. R1 (A2.1). O campanie de prevenire a separării copilului de familia sa, organizată în comunitate și derulată prin intermediul a 4 seminarii cu câte 20 participanți/eveniment și 4 mese rotunde cu câte 15 participanți; 
  1. R2. (A2.2) O campanie de promovare a drepturilor copilului, egalității de șanse si nediscriminării organizată în comunitate prin 6 evenimente a câte 60 participanți/eveniment; 
  1. R3. (A2.3.) 270 de copii aflați în dificultate beneficiari ai serviciilor/măsurilor furnizate în cadrul proiectului; 
  1. R4. (A3.1.) Identificarea și monitorizarea unui număr de minim 270 copii aflați în risc de separare de familie; 
  1. R5. (A3.2). Acordarea de subvenții pentru 270 de copii aflați în situație de risc și 100 de familii care se ocupă de creșterea copiilor aflați în situație de risc; 
  1. R6. (A4.1.) 1 serviciu social înființat; 
  1. R7. (A4.2.) Furnizarea serviciilor sociale în cadrul unui centru de consiliere și sprijin pentru părinți și copii, pentru un număr de minim 100 copii și 50 părinți; 
  1. R8. (A 4.2.) Identificarea și formarea unui număr de 8 asistenți maternali; 
  1. R9. (A 4.2.) Furnizarea serviciilor sociale în cadrul Serviciului de Asistență Maternală pentru un număr de minim 24 copii, plasați în regim de urgență, prin intermediul celor 8 asistenți maternali.

 

Valoarea totală a proiectului este de 5,996,174.32 lei, din care valoare cofinanțare UE: 4,796,939.46 și valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național 1,199,234.86.

Data începerii proiectului: 6.05.2020

Data finalizării proiectului: 5.08.2022

Durata: 27 luni

 

Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020.

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

 

Pentru mai multe informații despre proiect persoana de contact este :

Manager proiect : Blejan Romelia-Maria, Fundația pentru Dezvoltarea Serviciilor Sociale (FDSS)

Tel: +4031 426 15 62, Fax. +4021 6370131, Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. // www.fdss.ro                                                                          

Modificat la Miercuri, 05 August 2020 14:15