Miercuri, 27 Mai 2020 00:00

Comunicat de presă: Lansarea proiectului ”Aproape de familie - proiect pentru reducerea instituționalizării copiilor din județul Covasna POCU/476/4/18/129310”

27 mai 2020


LANSAREA PROIECTULUI

Aproape de familie - proiect pentru reducerea instituționalizării copiilor din județul Covasna

POCU/476/4/18/129310

 

FUNDAȚIA SERA ROMÂNIA, în calitate de beneficiar, implementează, începând cu data de 6.05.2020, proiectul “Aproape de familie - proiect pentru reducerea instituționalizării copiilor din județul Covasna”, în parteneriat cu DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI COVASNA.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă dezinstituționalizarea prin închiderea centrului de plasament nr. 6 din județul Covasna, acordarea de servicii suport pentru 32 de copii în căsuțele de tip familial în etapa de tranziție de la centrul de plasament la servicii comunitare (căsuțe de tip familial), elaborarea de măsuri în comunitate pentru prevenirea separării copilului de familie. Totodată, proiectul vizează servicii integrate pentru minimum 63 de copii expuși riscului de abandon, asigurarea serviciilor de consiliere și sprijin pentru aceștia, precum și sprijin material și financiar în vederea reintegrării în familie pentru minimum 32 de copii. Prin implementarea acestui proiect, se urmărește și derularea de campanii de informare cu privire la drepturile copilului precum și promovarea egalității de șanse și nediscriminării în comunități din județul Covasna cu scopul de a crea și încuraja accesul la servicii sociale de calitate și specifice copiilor/familiilor aflați în situație de risc.

Grupul țintă este format din 127 de copii care provin din județul Covasna, după cum urmează:

- 32 copii/tineri anterior instituționalizați care beneficiază de servicii comunitare provenind din Centrul de Plasament nr.6 Olteni, jud. Covasna;

- 32 copii/tineri aflați în sistemul de protecție socială (10 copii/tineri provin din Centrul de Plasament nr. 6 Olteni, 22 copii/tineri din sistemul rezidențial, plasament familial) reintegrați în familie;

 - 63 copii/tineri aflați în situații de risc de abandon, în comunitate, potențiali beneficiari ai centrului de consiliere.

Rezultate aşteptate

1. R1 (A2.1). O campanie de prevenire a separării copilului de familia sa, organizată în comunitate și derulată prin intermediul a 4 seminarii cu câte 20 participanți/eveniment și 4 mese rotunde cu câte 15 participanți;

2. R2. (A2.2) O campanie de promovare a drepturilor copilului, egalității de șanse și nediscriminării organizată în comunitate prin 6 evenimente a câte 60 participanți/eveniment;

3. R3. (A2.3.) 124 de copii aflați în dificultate beneficiari ai serviciilor/măsurilor furnizate în cadrul proiectului, 55 de familii care se ocupă de creșterea copiilor aflați în situație de risc sau reintegrați din sistemul rezidențial;

4. R4. (A3.1.) Identificarea şi monitorizarea unui număr de minimum 63 de copii aflaţi în risc de separare de familie;

5. R5. (A3.2). Acordarea de subvenții pentru 63 de copii aflați în situație de risc și 40 de familii care se ocupă de creșterea copiilor aflați în situație de risc;

6. R6. (A3.3.)  Minimum 63 de copii și 40 de părinți consiliați/sprijiniți în vederea separării copilului de familia sa, dezvoltarea abilităților parentale etc. ;

7. R7. (A4.1.) 5 servicii sociale înființate la nivelul proiectului ( 2 căsuțe de tip familial Târgu Secuiesc, 1 căsuță de tip familial la Întorsura Buzăului și 1 centru de zi de reabilitare pentru copilul cu dizabilități la Întorsura Buzăului, 1 Centru de Consiliere și Sprijin pentru Părinți și Copii)

8. R8. (A4.2.) Furnizarea serviciilor sociale în cadrul căsuțelor de tip familial pentru 32 de copii;

9. R9. (A 4.2.) Furnizarea serviciilor sociale în cadrul centrului de zi de reabilitare pentru copilul cu dizabilități pentru minimum 8 copii;

10. R10. (A4.3.) Acordarea de subventii pentru 32 de copii reintegrati in familie si pentru 15 familii care se ocupă de creșterea și îngrijirea copiilor reintegrați din sistemul rezidențial/asistență maternală.

Valoarea totală a proiectului: 6 035 625,06 lei, din care valoare confinantare UE: 5 124 161,30 lei, valoare eligibilă nerambursabilă din bugetul national 882 649,52 lei si valoarea co-finantarii eligibile a beneficiarului 28 814,24 lei.

Data începerii proiectului: 6.05.2020

Data finalizării proiectului: 5.08.2022

Durata: 27 luni

Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020.

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro.

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

 

Pentru mai multe informații despre proiect, persoana de contact este:

Manager proiect : Pavel Bogdan

Fundația SERA ROMANIA Tel: +4021 231 54 16, Fax. +4021 231 54 17

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. // www.sera.ro


Modificat la Miercuri, 05 August 2020 08:06