Articole

Această poziție va fi responsabilă pentru sprijinul tehnic și dezvoltarea capacității pentru a stabili gestionarea cazurilor de protecție a copilului și alte servicii prin spațiile special amenajate pentru copii ale partenerului local. El/ea va contribui la asigurarea integrării protecției în instituțiile de sănătate, precum și a strategiilor de informare prin sensibilizarea comunității, cu accent pe preocupările privind protecția tinerilor și a copilului. Candidatul selectat va lucra îndeaproape cu organizațiile partenere pentru dezvoltarea unor servicii coordonate și integrate care să răspundă în mod adecvat nevoilor de protecție ale celor mai vulnerabili, inclusiv ale copiilor. Detalii în anunțul de angajare atașat.
Ofițerul de finanțe și granturi va oferi sprijin pentru bugetare, raportare, conformitate și coordonarea auditului. În plus, această poziție va sprijini contabilitatea granturilor, fluxurile de numerar, precum și raportările financiare instituționale și diverse alte dosare statutare de stat. Detalii în anunțul de angajare atașat.
Vineri, 15 Aprilie 2022 00:00

Anunț angajare: OFIȚER ADMIN

Obiectivul general al postului/specificațiile postului: El/ea este responsabil pentru furnizarea de sprijin administrativ unei organizații. Sarcinile sale includ organizarea înregistrărilor companiei și menținerea inventarului de rechizite de birou, salutarea și direcționarea vizitatorilor, răspunsul la întrebările telefonice și gestionarea reclamațiilor într-un mod politicos și profesionist. El/ea trebuie să asigure confidențialitatea în orice împrejurare, securitatea dosarelor, să coordoneze programele, să organizeze întâlniri, să faciliteze toate problemele administrative din birou. Detalii în anunțul de angajare atașat.
Vineri, 15 Aprilie 2022 00:00

Anunț angajare: OFIȚER CONTABIL

Ofițerul contabil are responsabilitatea de a asigura documentația corectă înainte de a efectua plata bancară și în numerar, pe baza cerințelor donatorilor. Ea/el va fi responsabil pentru pregătirea reconcilierii bancare și a numărului de numerar fără discrepanțe. De asemenea, ea/el va asista managerul de conturi în toate închiderile anuale de conturi.Acest post va fi situat în Bucuresti, implicând și drumurile aferente între birou și bănci. Mai mult decât atât, vor fi necesare vizite frecvente pe teren. Detalii în anunțul de angajare atașat.
Obiectivul general al postului/specificatiile postului: Ofițerul MEAL va lucra direct cu Managerul MEAL pentru transmiterea eficientă și în timp util a rapoartelor exacte de la toate locațiile de teren și va menține un sistem adecvat de completare a datelor și rapoartelor primite de la parteneri și personalul ONG-urilor SERA/CARE. El/Ea va lucra, de asemenea, îndeaproape cu specialiștii tehnici relevanți și cu managerii de program în proiectarea proiectelor, cercetare, monitorizare, evaluare și raportare. Postul va implica deplasarea pe terenuri. Ofițerului MEAL i se va atribui un portofoliu specific de granturi și va fi responsabil de coordonarea cu Managerul de Program și…
Luni, 18 Aprilie 2022 00:00

Anunț angajare: MANAGER LOGISTICĂ

Responsabilități: - Gestionați achiziționarea și deplasarea eficientă și în timp util a produselor alimentare și nealimentare. - Aranjați și gestionați facilitățile de asistență necesare (cum ar fi depozitarea combustibilului, operațiunile echipamentelor radio, întreținerea vehiculelor, computere și echipamente de birou/rechizite) și procedurile asociate necesare pentru a sprijini operațiunea. Responsabilitățile postului sunt largi și pot include orice este necesar pentru a înființa și menține operațiuni și implică frecvent colaborarea cu alte agenții pentru a îndeplini acest obiectiv. Detalii în anunțul de angajare atașat.
Vineri, 15 Aprilie 2022 00:00

Anunț angajare: MANAGER ZONAL SIGHET

Obiectivul general al postului/specificatiile postului: Poziția de manager de zonă va fi responsabilă de supravegherea tuturor programelor, operațiunilor și siguranței și securității întregului personal aflat sub responsabilitatea dumneavoastră într-o anumită zonă a țării. Ea/ea va reprezenta CARE în fața părților interesate locale, va monitoriza și analiza contextul umanitar și va evalua nevoile în conformitate cu strategia programatică. Ea/El va fi, de asemenea, responsabil cu monitorizarea și negocierea accesului umanitar. Detalii în anunțul de angajare atașat.
Obiectivul general al postului/specificatiile postului:Poziția de manager de zonă va fi responsabilă de supravegherea tuturor programelor, operațiunilor și siguranței și securității întregului personal aflat sub responsabilitatea dumneavoastră într-o anumită zonă a țării. Ea/ea va reprezenta CARE în fața părților interesate locale, va monitoriza și analiza contextul umanitar și va evalua nevoile în conformitate cu strategia programatică. Ea/El va fi, de asemenea, responsabil cu monitorizarea și negocierea accesului umanitar. Detalii în anunțul de angajare atașat. 
Obiectivul general al postului/specificatiile postului:Poziția de manager de zonă va fi responsabilă de supravegherea tuturor programelor, operațiunilor și siguranței și securității întregului personal aflat sub responsabilitatea dumneavoastră într-o anumită zonă a țării. Ea/ea va reprezenta ONG-ul CARE în fața părților interesate locale, va monitoriza și analiza contextul umanitar și va evalua nevoile în conformitate cu strategia programatică. Ea/El va fi, de asemenea, responsabil cu monitorizarea și negocierea accesului umanitar. Detalii în anunțul de angajare atașat. 
Fundația SERA ROMÂNIA și Penny România au inaugurat primul și singurul centru itinerant de recuperare din țară pentru copiii cu dizabilități din Delta Dunării, miercuri, 22 septembrie, alături de reprezentanții instituțiilor relevante la nivel național pentru protecția copilului, precum și ai instituțiilor publice locale cu un rol important în funcționarea pe termen lung, în Tulcea, a acestui proiect inovator pentru România. Centrul itinerant pentru recuperarea copilului cu dizabilități, amenajat pe un vas plutitor, are 5 cabinete și 6 specialiști în total, și va circula periodic în peste 11 localități din Delta Dunării, inclusiv in zone defavorizate, pentru a asigura perioade…
Page 3 of 8