Programele SERA România

Inchiderea si restructurarea de instituţii rezidenţiale de tip vechi (cămine-spital)

SERA ROMÂNIA a fost singura organizaţie care a închis acest tip de instituţii, propunând o soluţie viabilă şi furnizând, totodată, serviciile necesare. Pâna în prezent am închis 35 de instituţii de acest tip, mai mult de 4.500 de copii instituţionalizaţi în vechile unităţi de tip comunist beneficiind direct de aceste proiecte.
Din 1996, SERA ROMÂNIA a fost implicată în restructurarea a peste 70 de instituţii de îngrijire de tip rezidenţial vechi în vederea asigurării respectării standardelor internaţionale prin intermediul unui program cu finanţare internaţională (aproximativ 56 milioane EURO).
Astfel, am creat centre de educare, reeducare şi integrare pentru copii cu handicap, centre de asistenţă maternală pentru copii aflaţi în dificultate, centre medicale psiho-sociale, centre pentru copiii depistaţi HIV pozitiv şi grădiniţe pentru copii cu nevoi speciale.
Datorită experienţei noastre unice, SERA ROMÂNIA a fost selectată de Guvernul României pentru implementarea Programului de interes naţional pentru restructurarea instituţiilor de tip vechi (lucrări, achiziţii şi servicii) pentru închiderea a opt instituţii pentru copii cu handicap sever.
Începând din 2002 SERA ROMÂNIA a evaluat sistemul de îngrijire rezidenţială pentru adulţi şi dezvoltă programe în domeniu.


Dezvoltarea de servicii sociale

SERA ROMÂNIA are 52 de colaboratori cu peste 10 ani de experienţă în elaborare şi management de proiecte, pregătire profesională şi achiziţii. Cu toţii avem o experienţă unică în reorganizarea sistemului şi instituţiilor de protecţie şi asistenţă, crearea unui mediu familial pentru copiii aflaţi în dificultate şi modificarea fundamentală a statutului şi misiunii instituţiilor de îngrijire.
Proiectele noastre de dezvoltare a Serviciilor Sociale pentru copii şi familii cu risc ridicat de abandon la nivelul ţării sunt în desfăşurare din 1996 şi au început iniţial cu dezvoltarea Serviciilor Sociale pentru Copii şi Familie la nivelul administraţiei locale în şase judeţe.
Începând din 1997, când instituţiile pentru copiii aflaţi în dificultate au fost descentralizate şi transferate la nivelul comunităţii locale, programele au vizat întărirea noilor servicii specializate acoperind 17 judeţe.
Din 1998 SERA ROMÂNIA a implementat un program naţional în 26 de judeţe pentru dezvoltarea de noi servicii alternative.
Începând din 1999 dezvoltăm programe pentru copiii cu handicap sever care trăiau în 37 de vechi instituţii de tip "comunist". SERA ROMÂNIA este singura organizaţie care a închis astfel de instituţii propunând un model de desfiinţare, precum şi unul de servicii necesare - până acum SERA ROMÂNIA a închis 35 de instituţii din cele 37 existente.
Serviciile alternative de tip comunitar furnizate din anul 1998 sunt: construcţia, metodologia de formare, managementul şi procedurile de integrare în structurile de stat a următoarelor instituţii de tip nou:
•    Centru rezidenţial de îngrijire de tip famillial – căsuţe comunitare pentru un număr mic de copii – menit să ofere îngrijire pe termen scurt/mediu copiilor în cazuri de urgenţă şi când alte opţiuni nu sunt disponibile, până la găsirea unei familii sau până când reintegrarea devine posibilă.
•    Centru de primire şi evaluare în regim de urgenţă – menit să ofere adăpost pe termen foarte scurt copiilor aflaţi în situaţii de urgenţă (inclusiv copiilor străzii); să asigure o evaluare iniţială a situaţiei copilului şi să demareze procedurile de furnizare în continuare a serviciilor de protecţie şi îngrijire a copilului.
•    Centru pentru mama şi copil – menit să ofere adăpost temporar tinerelor mame singure şi copiilor lor în vederea promovării ataşamentului şi sprijinirii mamelor tinere prin consiliere (inclusiv juridică) şi educaţie parentală pentru a reduce riscul abandonului.
•    Centru de îngrijire de zi pentru copii aflaţi în risc de abandon – menit să ofere îngrijire zilnică copiilor din familii în pericol (de exemplu, când ambii părinţi trebuie să lucreze în timpul zilei şi nu există suport din partea altor rude); scopul este de a preveni abandonul şi de a sprijini copiii în familiile lor.
•    Serviciu de sprijinire pentru tinerii peste 18 ani care doresc să-şi continuie educaţia – menit să ofere consiliere şi sprijin tinerilor adulţi care părăsesc serviciile de îngrijire a copiilor şi au nevoie în continuare de suport. Acest serviciu va ajuta tinerii adulţi în deprinderea unor abilităţi de viaţă, inclusiv suportul şi consilierea necesare continuării studiilor, calificării pentru o slujbă şi găsirea unui loc de muncă.
•    Centru de consiliere şi sprijin pentru familie – oferă consiliere şi sprijin (inclusiv suport material) familiilor aflate în dificultate pentru a le ajuta să rămână unite şi, astfel, să prevină abandonul şi instituţionalizarea copiilor. Aceste centre oferă, de asemenea, educaţie parentală, învăţând tinerii părinţi cum să se descurce cu copiii lor, ajutându-i să devină părinţi buni, de încredere, încurajând legătura părinte – copil ca măsură de prevenire a abandonului şi instituţionalizării.
•    Centru de îngrijire de zi pentru copii cu nevoi speciale – asigură îngrijirea zilnică şi asistenţă terapeutică pentru copii cu nevoi speciale şi consiliere parentală pentru familiile acestora în vederea unei mai bune înţelegeri a copiilor şi a situaţiei lor speciale. Serviciile de îngrijire temporară pot fi legate, de asemenea, de centrele de îngrijire de zi.
•    Centre rezidenţiale de îngrijire specializată pentru copii cu handicap sever - case pentru un grup mic menite să ofere îngrijire rezidenţială temporară acelor copii proveniţi din familii pentru care accesul la servicii de reabilitare/terapeutice este foarte dificil şi copiilor cu nevoi speciale care sunt abandonaţi. Serviciile terapeutice specializate vor fi furnizate în facilităţi specializate existente în comunitate.
•    Centru de urgenţă pentru copii cu tulburări psiho-sociale – are atât funcţia unui centru de îngrijire temporară, cât şi cea a unuia de evaluare/terapeutic, în care o echipă multidisciplinară, formată din doctor, psiholog, lucrător social, va oferi asistenţă specializată copiilor, dar şi familiilor lor;
•    Serviciu de sprijinire a copiilor cu capacitate diminuată de exprimare a opiniilor şi exercitare a drepturilor lor – un serviciu de asistenţă juridică ce oferă asistenţă copiilor cu capacitate diminuată de a-şi exprima liber opiniile şi de a le fi luate în considerare, în orice chestiune sau proceduri care îi vizează.


Activitatea de prevenţie a abandonului de copii

Am dezvoltat serviciul mobil de consiliere şi planificare familială, un serviciu mobil, menit să îmbunătăţească accesul la astfel de servicii, în special în zone rurale sau izolate.
O altă preocupare importantă a noastră este serviciul de îngrijire prenatală pentru a preveni abandonul copilului. Acest serviciu asigură monitorizarea femeilor în timpul sarcinii pentru a identifica viitoarele mame care pot fi în pericol şi pentru a facilita o intervenţie din timp (consiliere, suport, educaţie parentalţ etc.) pentru prevenirea abandonului şi instituţionalizării.
Obiectivele noastre sunt: reducerea numărului de avorturi, ca şi metodă contraceptivă, şi reducerea abandonului de copii în maternităţi.
Până în prezent am iniţiat şi desfăşurat proiecte de prevenţie a sarcinii nedorite în 26 de judeţe din România. Activitatea este organizată şi finanţată de SERA ROMÂNIA şi apoi este predată Direcţiilor Judeţene de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului.
În intervalul 2004 - 2010 am investit 502.296 de euro şi continuăm.
Multe dintre aceste programe sunt în plină desfăşurare.
Echipele SERA ROMÂNIA, compuse din infirmiere şi asistente sociale, au străbătut până în prezent peste un million de kilometri şi au ajutat mai bine de 40.600 de femei fertile să se informeze şi să practice metode de preventie a sarcinii, diminuând, astfel, abandonul de copii în teritoriile respective.


Formarea profesională a managerilor şi a personalului de specialitate

SERA ROMÂNIA a dezvoltat în ultimii 12 ani un program de Pregătire a personalului pentru Serviciile Publice Judeţene care include instruire specializată pentru asistenţi sociali, instructori şi sefi de servicii, familii de plasament, directori de centre de plasament, directori generali de servicii publice. Peste 400 de specialişti au fost pregătiţi în cadrul acestui program multianual. Programul a vizat educatori specializaţi, fizioterapeuţi, psihologi, logopezi, terapeuţi ocupaţionali şi alţii.
O ramură specializată a programului de instruire SERA ROMÂNIA o reprezintă pregătirea specialiştilor care lucrează în servicii destinate copiilor cu handicap.
Împreună cu Universităţile din Tulane, Minnesota şi Maryland, SERA ROMÂNIA a început un program de pregătire pentru lucrători sociali şi a demarat Institutul pentru Dezvoltarea Copilului, un institut privat ce vizează perspectiva clinică şi de cercetare, cât şi pregătirea lucrătorilor sociali care lucrează în domeniul protecţiei copilului.
UNICEF a atribuit Fundaţiei SERA ROMÂNIA contractul referitor la proiectul de elaborare a standardelor pentru Serviciile comunitare pentru copiii cu handicap.


Sprijin acordat Spitalului Grigore Alexandrescu

Spitalul Grigore Alexandrescu a fost fondat în anul 1886 şi este al treilea serviciu de profil din Europa ca vechime. În fiecare an, spitalul găzduieşte 4.000 de copii cu patologii ortopedice variate, aproximativ 3.000 dintre aceştia fiind operaţi de diverse malformaţii congenitale, tumori, distrofii osoase, infecţii ale oaselor, afecţiuni ale coloanei vertebrale şi diverse leziuni apărute în urma unor traumatisme. Serviciul spitalului are 64 de paturi şi trei săli de operaţie, cu o echipă formată din opt chirurgi, patru kinetoterapeuţi şi 16 infirmiere.
Începând cu anul 1997 SERA ROMÂNIA a acordat ajutor spitalului, contribuind la reconfigurarea completă a serviciilor medicale, investind până în prezent 1,5 milioane de euro. Sălile de operaţii au fost modernizate, la fel şi saloanele şi serviciul ambulator, s-au cumpărat aparate medicale noi: un angiograf, un aparat de potenţial evocat, un scanner pentru radiografii, artroscop, două sisteme de autotransfuzie continuă Fresesnius, Banca de os, patru aparate de anestezie.
Am amenajat, de asemenea, un salon cu patru paturi dedicat copiilor instituţionalizaţi cu probleme neuromotorii şi un departament de kinetoterapie pentru reabilitarea bolnavilor spastici.
Spitalul Grigore Alexandrescu deţine prima Bancă de Os din România datorită investiţiei SERA ROMÂNIA în echiparea integrală a acesteia.
De asemenea, începând cu 1999, am dezvoltat împreună cu spitalul un serviciu de chirurgie spinală care lucrează exclusiv pe baza unor donaţii. Cu ajutorul donatorilor generoşi, SERA ROMÂNIA a achiziţionat în anul 2010 un număr de 250 de truse necesare operaţiilor de coloană.
Până în prezent, doar în cadrul spitalului Grigore Alexandrescu, SERA ROMÂNIA a finanţat intervenţiile chirugicale pentru 1.056 de copii.

Informations