Joi, 12 Decembrie 2013 21:18

Închiderea celui mai amplu proiect pilot de reintegrare a copiilor în familie, în judeţul Vaslui

La inchiderea proiectului de reintegrare familiala din VasluiDirecția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) Vaslui şi Fundaţia SERA ROMÂNIA au finalizat cel mai amplu proiect pilot de reintegrare sau de integrare în familie a copiilor cu măsură de plasament în sistemul de protecție de tip rezidențial sau în asistență maternală profesionistă.

În total, au fost evaluate 537 de dosare, au fost propuşi pentru reintegrare 200 de copii şi, dintre aceştia, 184 au ajuns înapoi în familiile naturale, după un an şi jumătate de la demararea proiectului, în 2012.

Analiza făcută înainte de începerea acestui proiect a arătat că principalele cauze care duc la abandonul copiilor sunt: sărăcia, educaţia precară, lipsa de informare, lipsa de afecţiune părintească, lipsa asistenţei juridice şi a celei medicale.

Propunerile de ajutor pentru beneficiarii acestui proiect au fost diferite, în funcţie de situaţia în care se afla fiecare familie, dar de cele mai multe ori a fost vorba de lipsuri materiale / financiare.

Astfel, în cele mai multe cazuri (128), reintegrarea a însemnat şi sprijin financiar pentru familie, suma medie alocată pentru fiecare copil reîntors în familia bilogică fiind de aproximativ 1.106 euro.

Prin comparaţie, costul mediu aferent unei perioade de 18 luni pentru copilul aflat în plasament la asistent maternal profesionist este de 6.800 euro, iar pentru copilul aflat cu măsură de protecție în sistemul rezidențial este de aproximativ 10.800 euro.

Grota in care locuia o familie din Vaslui, ajutata de SERA ROMANIA

Ceea ce arată că astfel de proiecte care au ca finalitate întoarcerea copiilor în familiile biologice, dincolo de efectele pozitive asupra dezvoltării ulterioare a copilului, sunt şi o formă de reducere a cheltuilelilor din fonduri publice.

În afară de ajutorul material acordat în cadrul acestui proiect familiilor naturale ale copiilor beneficiari ai unei măsuri de protecţie, aceştia au avut parte şi de consiliere  psihologică pe toată durata procesului de reintegrare.

Mai mult, în cazul unor familii, a fost nevoie chiar de sprijin material pentru renovarea locuinţelor care nu prezentau siguranţă pentru locatari, fiind într-o stare avansată de degradare, sau pentru construirea unei case. La ridicarea sau reabilitarea locuinţelor, comunitatea locală a avut un rol foarte important, asigurând resursa umană necesară în lucrările efectuate.

În cadrul proiectului, a fost acordat şi sprijin constând în materiale de construcţii, rechizite, îmbrăcăminte, alimente, electrocasnice, mobilier şi animale domestice.  

De asemenea, a fost acordat ajutor financiar  pentru un an de zile copiilor/tinerilor care au părăsit sistemul de protecţie, pentru ca aceştia să îşi poată achiziţiona abonamentele de transport în vederea continuării cursurilor şcolare.

"Programul de reintegrare a fost pilotat pentru a servi ca exemplu Ministerului de Finanţe. Poate cu această ocazie Ministerul va modifica planul de conturi al Direcţiilor Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului pentru a permite găsirea unui instrument financiar necesar susţinerii programelor de reintegrare familială. ONG-urile din domeniu şi DGASPC din ţară ştiu să facă reintegrări familiale. Însă dacă nu există cont special din care să se facă cheltuieli pentru asemenea activităţi, atunci, conform legilor financiare, acestea nu se pot efectua.

În afara beneficiului enorm al copiilor, care astfel cresc în familia naturală, chiar şi statul poate avea un beneficiu prin economiile realizate prin evitarea instituirii măsurii de protecţie specială a copiilor (asistenţa maternală sau instituţionalizare). În cazul nostru, în medie o reintegrare a însemnat cam 25 % din costul unei asistente maternale sau 13 % din costul unui copil instituţionalizat.

Programul este o noutate. Este primul program în care obiectivul a fost reintegrarea cu sprijin în familia naturală şi a vizat copiii din instituţii sau de la asistenţi maternali", a declarat directorul Fundatiei SERA ROMÂNIA, Bogdan Simion.

Saracie Vaslui

Pe lângă cei 184 de copii care au fost reintegrați în familii în cadrul proiectului, alți 353 copii au mai fost evaluaţi, însă problemele din familiile lor, care au generat instituirea măsurii de protecţie din partea statului, nu au putut fi remediate în acest interval.

Având în vedere succesul acestui proiect, colaborarea cu Fundaţia SERA ROMÂNIA va continua prin două noi proiecte, unul pentru prevenirea separării copilului de familie şi altul pentru prevenirea sarcinii nedorite.Bugetul total al proiectului a fost de 420.000 euro, asigurat de Consiliul Judeţean Vaslui şi SERA ROMÂNIA.

Ambele proiecte vor fi derulate de DGASPC Vaslui, în parteneriat cu Fundația SERA ROMÂNIA și Consiliul Județean Vaslui.
 

Modificat la Vineri, 13 Decembrie 2013 14:50