SELECȚIE EXPERT IMPLEMENTARE PARTENER

Written by SERA on . Posted in Anunturi

FUNDAȚIA SERA ROMÂNIA, în calitate de partener în cadrul proiectului: REDUCEREA RISCULUI INSTITUȚIONALIZĂRII COPIILOR PRIN MĂSURI INOVATIVE PENTRU REGIUNEA BUCUREȘTI-ILFOV – COD SMIS 2014+: 129446,  recrutează Expert implementare (P) partener (codul ocupației - 242104 responsabil process) pentru derularea activităților corespunzătoare partenerului din proiectul mentionat anterior.

Atribuții generale:

Asigură implementarea tehnică a subactivității A 3.2 - Implementarea unor masuri care vin în sprijinul dezinstitutionalizarii si al furnizarii de servicii la nivelul comunitatii prin acordarea de sprijin financiar pentru prevenirea separarii copilului de familia sa/institutionalizare 

Condiții specifice pentru ocuparea postului disponibil:

 • Participa la elaborarea procedurii de acordare subventii pentru prevenirea separarii copilului de familia sa, in cadrul A 3.2.;
 • Intocmeste instrumente si formulare necesare derularii activitatății;
 • Participă la întocmirea dosarele de acordare subventii;
 • Monitorizeaza beneficiarii subventilor si modul in care acestea contribuie la imbunatatirea calitatii vietii grupului tinta;
 • Elaboreaza lista beneficiarilor de subventii in cadrul A 3.2;
 • Urmareste modul de realizare a activitatilor in care este implicat;
 • Participa la sedintele echipei de implementare, la intâlnirile periodice cu partenerii si la întâlnirile de monitorizare;
 • Participă  în       comisiile       de      recepţie,       selectare       şi       evaluare        a       
 • ofertelor   privind achiziţiile unde este nominalizat.

Educație solicitata: Studii superioare  - 3 ani ;

Experiență solicitata: Vechime minimă - 1 an;

Competenţe solicitate:

 • Ușurinţă în exprimarea ideilor;
 • Abilitati de comunicare si relationare,
 • Asumarea responsabilităţilor;
 • Răbdare și rezistenţă la sarcini repetitive;
 • Capacitate de relaţionare interumană asertivă;
 • Echilibru emoţional;
 • Abilităţi de lucru cu publicul;
 • Spirit de observaţie;
 • Spirit etic si organizatoric;
 • Dorinţă de autoperfecţionare și dezvoltare profesională continua

Activitatea se va derula în locațiile de implementare ale proiectului, respectiv în București și județul Ilfov, precum și la sediul angajatorului din Mun. București. 

Norma de lucru: 84 ore/lună, perioadă determinată.

Persoanele interesate vor trimite cv-ul (format europass) din care să reiasă că sunt îndeplinite condițiile de vechime, la adresa de email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , până la data de 14.01.2021. Vă rugăm să menționați în titlul emailului: Aplicație Expert implementare (P) (codul ocupației - 242104 responsabil process)_ COD SMIS 2014+: 129446. Persoană de contact : Boșca (Gheorghe) Daniela Maria – coordonator partener.

Vor fi invitate la interviu numai persoanele care îndeplinesc condițiile menționate în anunț. După susținerea interviului, în vederea notificării pentru includerea în echipa de proiect, vor fi prezentate documente justificative precum diplome de studii, adeverințe de vechime, carte de muncă etc. care atestă vechimea în conformitate cu CV-ul.

Mai multe informații despre proiect, găsiți accesând următorul link: https://www.fdss.ro/proiecte/proiecte-in-derulare/reducerea-riscului-institutionalizarii-copiilor-prin-masuri-inovative-pentru-regiunea-bucuresti-ilfov-cod-smis-2014-129446

 

Informations