Fabiola Cristina Mocanu

Fabiola Cristina Mocanu este absolventă de Filologie şi Teologie, traducător autorizat de către Ministerul de Justiţie şi lucrează cu Fundaţia SERA ROMÂNIA din anul 2001, când a colaborat pe un proiect Phare ce viza procurarea de bunuri şi servicii în peste 80 de instituţii.

Din 2002, a devenit parte din echipa SERA ROMÂNIA ca asistent de proiect în cadrul programelor de protecţie a copilului şi de reabilitare instituţională, experienţa acumulată în peste 12 ani de activitate fiind foarte variată:

- gestionarea aspectelor logistice în cadrul seminariilor și al întâlnirilor de lucru

- întocmirea procedurilor de achiziţii din cadrul proiectelor SERA ROMÂNIA

- traducerea materialelor de lucru

- întocmirea rapoartelor pe stadii de proiect etc.

”Fundaţia SERA ROMÂNIA înseamnă profesionalism şi bună practică. Lucrând alături de o echipă de adevăraţi profesionişti am reuşit să mă dezvolt atât profesional, cât şi personal. Ceea ce mă motivează cu adevărat este satisfacţia avută în momentul în care proiectele au o finalitate bună pentru beneficiarii lor – copii şi adulţi”, afirmă Fabiola Cristina Mocanu.

Îşi aminteşte de începuturile reformei din sistemul de protecţie a copilului, care a presupus descentralizarea sistemului, schimbarea cadrului legal şi implicarea directă a ONG-urilor ca reprezentanţi ai comunităţii locale, etape la care SERA ROMÂNIA a participat încă de la început, şi crede că tinerii care părăsesc sistemul de protecţie și adulţii aflaţi în dificultate sunt cele mai grave probleme actuale.

”Astăzi putem vorbi de o evoluţie clară a sistemului de protecţie a copilului, însă din păcate eforturile au fost focalizate către copii şi, aşa cum se poate observa, există o nevoie urgentă și stringentă de programe pentru adolescenţii şi adulţii tineri care părăsesc sistemul de protecţie a copilului, în caz contrar ei populând instituţiile existente pentru adulţi sau devenind oameni ai străzii. Absenţa unui cadru legal coerent şi lipsa capacităţii instituţionale la nivel local fac din sistemul rezidenţial pentru adulţii aflaţi în dificultate unul dintre cele mai controversate subiecte în materie de drepturile omului”, este de părere membra echipei SERA ROMÂNIA.

În opinia sa, protecţia drepturilor omului reprezintă reperul principal pentru evoluţia sistemului de protecţie socială. 

SERA ROMÂNIA şi-a fundamentat toate proiectele pe apărarea drepturilor omului, ocupându-se cu restructurarea instituţiilor de tip rezindenţial pentru copiii în dificultate, cu sau fără nevoi speciale, cu dezvoltarea serviciilor comunitare pentru protecţia copilului, cu întărirea capacităţii administraţiei locale în scopul promovării drepturilor copiilor şi cu dezvoltarea resurselor umane şi tehnice pentru desfăşurarea profesiilor sociale. În 2002, SERA ROMÂNIA şi-a lărgit sfera de activitate prin crearea, organizarea şi dezvoltarea de activităţi pentru adulţi, în special pentru cei aflaţi în dificultate. Nu trebuie uitat faptul că Fundaţia SERA ROMÂNIA a marcat câteva premiere în domeniul protecţiei copilului: a creat şi implementat primul complex de servicii integrat pentru copilul în dificultate, în care există o parte rezidenţială şi un centru de zi pentru copilul din comunitate, la Călăraşi, a creat primul centru maternal la Vâlcea, a creat şi implementat modelul de îngrijire a copiilor cu handicap sever în cadrul complexurilor de servicii comunitare, a fost prima organizaţie care a închis un cămin-spital pentru copii, a propus primul model de organigramă pentru complexul de servicii comunitare pentru copilul cu handicap şi, nu în ultimul rând, a creat primele servicii de prevenire a sarcinii nedorite”, aminteşte Fabiola Cristina Mocanu.

Informations