Duminică, 03 Martie 2013 00:00

Anunț angajare formatori

Fundaţia SERA ROMÂNIA, în calitate de partener al Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, angajează experti-formatori în cadrul proiectului „Îmbunătăţirea eficacităţii organizaţionale a sistemului de protecţie a copilului în România”, finanţat de Programul Operaţional “Dezvoltarea Capacităţii Administrative” (PO DCA), în următoarele condiţii:

 

CERINŢE DE STUDII ȘI EXPERIENȚĂ

Formator - 2 posturi:

-       studii universitare de lungă durată, de preferat în domeniul socio-uman;

-       experiență în colaborarea cu instituții publice, în special din domeniul protecției sociale;

-       cunoștințe aprofundate în domeniul educației adulților; certificat de absolvire curs ‘formator’, acreditat de CNFPA;

-       experiență de minimum 3 ani în furnizarea de cursuri de formare profesională pentru administrația publică locală;

-       experiență în evaluarea cursurilor de instruire;

-       excelente abilități de comunicare interpersonală;

-       abilități de exprimare concisă și raportare asupra cursurilor de instruire;

-       are domiciliul sau face dovada că poate locui în localitatea pentru care aplică.

RESPONSABILITĂȚI:

Formator:

-       furnizarea cursurilor de instruire pe baza curriculum-ului de formare și a metodologiei de instruire puse la dispoziție și comunicate de către coordonatorul programului de formare profesională;

-       asigurarea unui înalt nivel calitativ în livrarea cursurilor de instruire, pe baza standardelor de calitate stabilite de ECIM și comunicate de către coordonatorul programului de formare;

-       evaluarea cursurilor de instruire pe baza unui chestionar de evaluare a satisfacției participanților;

-       elaborarea raportului de curs, pentru fiecare curs de instruire în parte, conform structurii și anexelor specificate de către coordonatorul programului de formare;

-       menținerea legăturii cu reprezentantul desemnat de agenția de turism drept ‘coordonator de eveniment’ pentru desfășurarea în bune condiții logistice a cursului;

-       ținerea la curent și semnalarea oricăror probleme apărute coordonatorului programului de formare profesională sau, după caz, expertului ECIM;

-       alte responsabilități: colectarea și predarea fișelor de prezență semnate, a formularelor individuale ale participanților și a chestionarelor  de evaluare a satisfacției la curs, completate în original de fiecare participant, efectuarea de fotografii și transmiterea lor către coordonatorul programului de formare.

 

DURATA, PERIOADA ȘI LOCUL DESFĂȘURĂRII CURSURILOR

Cursurile vor avea o durată de 4-5 zile (în funcție de grupul-țintă specific) și se vor desfășura în perioada martie-aprilie în București. Perioadele de derulare pot fi prelungite, cu sau fără mărirea numărului de evenimente. Se vor organiza 30 de serii. 

Procesul de selecție:

Selecția se va face pe bază de CV și interviu. Data până la care se pot transmite CV-urile este 12 martie 2013, orele 17.00. CV-ul trebuie redactat în format Europass, în limba română și transmis la adresa de e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

Toți candidații selectați pentru interviu vor trebui să prezinte documente care să demonstreze studiile și experiența din CV (diplome de studii, certificat CNFPA, copie carnet de muncă, etc.), precum și 2 scrisori de recomandare de la instituții care au beneficiat în trecut de cursurile de formare profesională susținute de candidatul respectiv.

Modalitatea și locul de desfășurare a interviului vor fi comunicate ulterior candidaților selectați în urma analizării CV-urilor.

Descrierea organizației:

Fundația SERA ROMÂNIA este o organizație neguvernamentală, non-profit, privată, înființată în martie 1996, cu experiență îndelungată în domeniul protecției copilului și al promovării drepturilor copiilor. Scopul Fundației este de a crea, organiza și dezvolta activități în favoarea copiilor aflați în dificultate.

 

Fundația SERA ROMÂNIA este partener al Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale în realizarea Proiectului „Îmbunătățirea eficacității organizaționale a sistemului de protecție a copilului în România”, finanțat de PO DCA.

Modificat la Miercuri, 27 Martie 2013 16:40