ANUNȚ SELECȚIE EXPERT IMPLEMENTARE PARTENER_COD SMIS 2014+: 129446

Written by Aurelia on . Posted in Anunturi

București, 11.09.2020 

FUNDAȚIA SERA ROMÂNIA, în calitate de partener în cadrul proiectului: REDUCEREA RISCULUI INSTITUȚIONALIZĂRII COPIILOR PRIN MĂSURI INOVATIVE PENTRU REGIUNEA BUCUREȘTI-ILFOV – COD SMIS 2014+: 129446,  recrutează Expert implementare (P) partener (codul ocupației - 242104 responsabil process) pentru derularea activităților corespunzătoare partenerului din proiectul menționat anterior.

Atribuții generale:

Asigură implementarea tehnică a subactivității A 3.2 - Implementarea unor măsuri care vin în sprijinul dezinstituționalizării și al furnizării de servicii la nivelul comunității prin acordarea de sprijin financiar pentru prevenirea separării copilului de familia sa/instituționalizare.

Condiții specifice pentru ocuparea postului disponibil:

 • Participa la elaborarea procedurii de acordare de subvenții pentru prevenirea separării copilului de familia sa, în cadrul A 3.2.;
 • Întocmește instrumente și formulare necesare derulării activității;
 • Participă la întocmirea dosarelor de acordare subvenții;
 • Monitorizează beneficiarii subvențiilor și modul în care acestea contribuie la îmbunatățirea calității vietți grupului țintă;
 • Elaborează lista beneficiarilor de subvenții în cadrul A 3.2;
 • Urmărește modul de realizare a activităților în care este implicat;
 • Participă la ședințele echipei de implementare, la intâlnirile periodice cu partenerii și la întâlnirile de monitorizare;
 • Participă   în        comisiile        de       recepţie,        selectare     şi        evaluare        a    ofertelor   privind achiziţiile, unde este nominalizat.

Educație solicitată: Studii superioare  - 3 ani ;

Experiență solicitată: Vechime minimă - 1 an;

Competenţe solicitate:

 • Ușurinţă în exprimarea ideilor;
 • Abilități de comunicare și relaționare,
 • Asumarea responsabilităţilor;
 • Răbdare și rezistenţă la sarcini repetitive;
 • Capacitate de relaţionare interumană asertivă;
 • Echilibru emoţional;
 • Abilităţi de lucru cu publicul;
 • Spirit de observaţie;
 • Spirit etic și organizatoric;
 • Dorinţă de autoperfecţionare și dezvoltare profesională continuă.

Activitatea se va derula în locațiile de implementare ale proiectului, respectiv în București și județul Ilfov, precum și la sediul angajatorului din Mun. București.

Norma de lucru: 84 ore/lună, perioadă determinată.

Persoanele interesate vor trimite cv-ul (format europass) din care să reiasă că sunt îndeplinite condițiile de vechime, la adresa de email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , până la data de 24.09.2020. Vă rugăm să menționați în titlul emailului: Aplicație Expert implementare (P) (codul ocupației - 242104 responsabil process)_ COD SMIS 2014+: 129446. Persoană de contact : Boșca (Gheorghe) Daniela Maria – coordonator partener.

Vor fi invitate la interviu numai persoanele care îndeplinesc condițiile menționate în anunț. După susținerea interviului, în vederea notificării pentru includerea în echipa de proiect, vor fi prezentate documente justificative precum diplome de studii, adeverințe de vechime, carte de muncă etc. care atestă vechimea în conformitate cu CV-ul. 

Mai multe informații despre proiect, găsiți accesând următorul link: https://www.fdss.ro/proiecte/proiecte-in-derulare/reducerea-riscului-institutionalizarii-copiilor-prin-masuri-inovative-pentru-regiunea-bucuresti-ilfov-cod-smis-2014-129446

 

Informations