Monday, 11 July 2022 14:44

Fundația SERA ROMÂNIA angajează Coordonator operațiuni și parteneriate

Coordonatorul de Operațiuni și Parteneriate va conduce dezvoltarea și operaționalizarea strategiei de parteneriat și operaționalizarea acesteia în țară pentru a sprijini extinderea răspunsului, în strânsă coordonare cu Comitetul Director al CARE, SERA și FONCP. Coordonatorul de operațiuni și parteneriate va sprijini maparea și identificarea de noi oportunități de parteneriat, va contribui la evaluarea capacităților organizaționale ale partenerilor, va oferi sprijin continuu organizației partenere pe tot parcursul ciclului de proiect, va facilita sprijinul relevant pentru consolidarea capacității. El/ea va lucra cu Departamentul de Program și Unitatea de Management al Granturilor pentru a se asigura că sunt în vigoare acorduri cu partenerii și că cerințele donatorilor/CARE sunt respectate de către organizațiile partenere, sprijinind în același timp gestionarea contractelor de subgrant și raportarea în cadrul fluxurilor relevante de finanțare ale donatorilor. Managerul de operațiuni și parteneriat se asigură că toate activitățile sunt desfășurate de către partenerii din domeniu și că aceștia raportează în consecință.

Detalii în anunțul de angajare atașat.

Informations