Dana Gabriela Minerva Sîrbu

Dana Gabriela Minerva SîrbuDana Gabriela Minerva Sîrbu este absolventă a Academiei de Studii Economice – Audit şi Control de Gestiune, iar din 2007 este expert contabil CECAR.

Din 1 martie 1998 este director financiar la SERA ROMÂNIA, prin urmărirea bugetului de venituri și cheltuieli fiind implicată în derularea întregii activităţi a fundaţiei:

-          proiecte de închidere/restructurare instituţii de plasament de tip vechi, copii şi adulţi

-          proiecte de dezintituţionalizare/reintegrare copii şi tineri

-          proiecte de prevenţia sarcinii nedorite

Scopul umanitar al activităţii (îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă ale copiilor şi persoanelor aflate în dificultate) şi echipa cu care lucrează pentru derularea proiectelor sunt motivele principale pentru care face parte din echipa SERA ROMÂNIA de peste 15 ani.

”Fundaţia SERA ROMÂNIA a reformat sistemul de protecţie a copilului încă din 1997 prin crearea Serviciilor Sociale Judeţene de Protecţie a Drepturilor Copilului, transformate ulterior în Direcţiile Judeţene de Protecţie a Copilului, prin transferul copiilor din mediul rural din instituţii de tip vechi în centre de plasament, ulterior în case de tip familial pentru 12-18 copii, construite în mediul urban, pentru un acces mai facil la personal specializat, prin proiectele de prevenţie a sarcinii nedorite şi prin proiecte de dezinstituţionalizare/reintegrare a copiilor instituţionalizaţi şi de reintegrare socio-profesională a tinerilor instituționalizați ”, explică directorul financiar rolul important al Fundației pentru care lucrează.

În opinia sa, prioritar pentru sistemul de asistenţă socială ar fi acordarea unui sprijin financiar, material pentru familiile în dificultate socială în scopul prevenirii abandonului copiilor, consilierea acestora pentru prevenţia sarcinii nedorite şi/sau pentru activitatea de recuperare în cazul copiilor cu nevoie speciale.

Informations