SELECȚIE EXPERT MONITORIZARE SUBVENȚII PARTENER

Écrit par SERA on . Posted in Annonces

FUNDAȚIA SERA ROMÂNIA, în calitate de partener în cadrul proiectului: REDUCEREA RISCULUI INSTITUȚIONALIZĂRII COPIILOR PRIN MĂSURI INOVATIVE PENTRU REGIUNEA BUCUREȘTI-ILFOV – COD SMIS 2014+: 129446recrutează Expert monitorizare subvenții P partener (codul ocupației - 242104 responsabil process) pentru derularea activităților corespunzătoare partenerului din proiectul mentionat anterior.

Atribuții generale:

Are rolul de a promova si de a realiza actiunile din cadrul sub. A 3.2. Expertul are obligatia de a furniza expertiza de specialitate in conformitate cu pregatirea si experienta sa, la nivelul cerintelor si standardelor de calitate aplicate in proiect, precum si de a desfasura in bune conditii activitatile in care este direct implicat.

Condiții specifice pentru ocuparea postului disponibil:

 • Participa la elaboreaza procedurii de acordare subventii pentru prevenirea separarii copilului de familia sa, in cadrul A 3.2.;
 • Verifica, organizeaza si furnizeaza subventiile cate beneficiari; si distribuire ajutoare acordate;
 • Intocmeste dosarele de acordare subventii;
 • Monitorizeaza beneficiarii subventilor si modul in care acestea contribuie la imbunatatirea calitatii vietii grupului tinta;
 • Elaboreaza lista beneficiarilor de subventii in cadrul A 3.2,
 • Urmareste modul de realizare a activitatilor in care este implicat;
 • Participa la sedintele echipei de implementare, la intâlnirile periodice cu partenerii si la întâlnirile de monitorizare;
 • Participă în comisiile de recepţie, selectare şi evaluare a ofertelor privind achiziţiile acolo unde este nominalizat.

Educație solicitata: Studii superioare  - 3 ani ;

Experiență solicitata: Vechime minimă - 1 an;

Competenţe solicitate:

 • Ușurinţă în exprimarea ideilor;
 • Abilitati de comunicare si relationare,
 • Asumarea responsabilităţilor;
 • Răbdare și rezistenţă la sarcini repetitive;
 • Capacitate de relaţionare interumană asertivă;
 • Echilibru emoţional;
 • Abilităţi de lucru cu publicul;
 • Spirit de observaţie;
 • Spirit etic si organizatoric;
 • Dorinţă de autoperfecţionare și dezvoltare profesională continua

Activitatea se va derula în locațiile de implementare ale proiectului, respectiv în București și județul Ilfov, precum și la sediul angajatorului din Mun. București.

Norma de lucru: 84 ore/lună, perioadă determinată.

Persoanele interesate vor trimite cv-ul (format europass) din care sa reiasa ca sunt indeplinite conditiile de vechime, la adresa de email: Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. , până la data de 14.01.2021. Vă rugăm să menționați în titlul emailului: Aplicație Expert monitorizare subventii (P) (codul ocupației - 242104 responsabil process)_ COD SMIS 2014+: 129446. Persoană de contact : Boșca (Gheorghe) Daniela Maria – coordonator partener.

Vor fi invitate la interviu numai persoanele care îndeplinesc condițiile menționate în anunț. După susținerea interviului, în vederea notificării pentru includerea în echipa de proiect, vor fi prezentate documente justificative precum diplome de studii, adeverințe de vechime, carte de muncă etc. care atestă vechimea în conformitate cu CV-ul.

SELECȚIE EXPERT IMPLEMENTARE PARTENER

Écrit par SERA on . Posted in Annonces

FUNDAȚIA SERA ROMÂNIA, în calitate de partener în cadrul proiectului: REDUCEREA RISCULUI INSTITUȚIONALIZĂRII COPIILOR PRIN MĂSURI INOVATIVE PENTRU REGIUNEA BUCUREȘTI-ILFOV – COD SMIS 2014+: 129446,  recrutează Expert implementare (P) partener (codul ocupației - 242104 responsabil process) pentru derularea activităților corespunzătoare partenerului din proiectul mentionat anterior.

Atribuții generale:

Asigură implementarea tehnică a subactivității A 3.2 - Implementarea unor masuri care vin în sprijinul dezinstitutionalizarii si al furnizarii de servicii la nivelul comunitatii prin acordarea de sprijin financiar pentru prevenirea separarii copilului de familia sa/institutionalizare 

Condiții specifice pentru ocuparea postului disponibil:

 • Participa la elaborarea procedurii de acordare subventii pentru prevenirea separarii copilului de familia sa, in cadrul A 3.2.;
 • Intocmeste instrumente si formulare necesare derularii activitatății;
 • Participă la întocmirea dosarele de acordare subventii;
 • Monitorizeaza beneficiarii subventilor si modul in care acestea contribuie la imbunatatirea calitatii vietii grupului tinta;
 • Elaboreaza lista beneficiarilor de subventii in cadrul A 3.2;
 • Urmareste modul de realizare a activitatilor in care este implicat;
 • Participa la sedintele echipei de implementare, la intâlnirile periodice cu partenerii si la întâlnirile de monitorizare;
 • Participă  în       comisiile       de      recepţie,       selectare       şi       evaluare        a       
 • ofertelor   privind achiziţiile unde este nominalizat.

Educație solicitata: Studii superioare  - 3 ani ;

Experiență solicitata: Vechime minimă - 1 an;

Competenţe solicitate:

 • Ușurinţă în exprimarea ideilor;
 • Abilitati de comunicare si relationare,
 • Asumarea responsabilităţilor;
 • Răbdare și rezistenţă la sarcini repetitive;
 • Capacitate de relaţionare interumană asertivă;
 • Echilibru emoţional;
 • Abilităţi de lucru cu publicul;
 • Spirit de observaţie;
 • Spirit etic si organizatoric;
 • Dorinţă de autoperfecţionare și dezvoltare profesională continua

Activitatea se va derula în locațiile de implementare ale proiectului, respectiv în București și județul Ilfov, precum și la sediul angajatorului din Mun. București. 

Norma de lucru: 84 ore/lună, perioadă determinată.

Persoanele interesate vor trimite cv-ul (format europass) din care să reiasă că sunt îndeplinite condițiile de vechime, la adresa de email: Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. , până la data de 14.01.2021. Vă rugăm să menționați în titlul emailului: Aplicație Expert implementare (P) (codul ocupației - 242104 responsabil process)_ COD SMIS 2014+: 129446. Persoană de contact : Boșca (Gheorghe) Daniela Maria – coordonator partener.

Vor fi invitate la interviu numai persoanele care îndeplinesc condițiile menționate în anunț. După susținerea interviului, în vederea notificării pentru includerea în echipa de proiect, vor fi prezentate documente justificative precum diplome de studii, adeverințe de vechime, carte de muncă etc. care atestă vechimea în conformitate cu CV-ul.

Mai multe informații despre proiect, găsiți accesând următorul link: https://www.fdss.ro/proiecte/proiecte-in-derulare/reducerea-riscului-institutionalizarii-copiilor-prin-masuri-inovative-pentru-regiunea-bucuresti-ilfov-cod-smis-2014-129446

 

ANUNȚ SELECȚIE EXPERT IMPLEMENTARE PARTENER_COD SMIS 2014+: 129446

Écrit par Aurelia on . Posted in Annonces

București, 11.09.2020 

FUNDAȚIA SERA ROMÂNIA, în calitate de partener în cadrul proiectului: REDUCEREA RISCULUI INSTITUȚIONALIZĂRII COPIILOR PRIN MĂSURI INOVATIVE PENTRU REGIUNEA BUCUREȘTI-ILFOV – COD SMIS 2014+: 129446,  recrutează Expert implementare (P) partener (codul ocupației - 242104 responsabil process) pentru derularea activităților corespunzătoare partenerului din proiectul menționat anterior.

Atribuții generale:

Asigură implementarea tehnică a subactivității A 3.2 - Implementarea unor măsuri care vin în sprijinul dezinstituționalizării și al furnizării de servicii la nivelul comunității prin acordarea de sprijin financiar pentru prevenirea separării copilului de familia sa/instituționalizare.

Condiții specifice pentru ocuparea postului disponibil:

 • Participa la elaborarea procedurii de acordare de subvenții pentru prevenirea separării copilului de familia sa, în cadrul A 3.2.;
 • Întocmește instrumente și formulare necesare derulării activității;
 • Participă la întocmirea dosarelor de acordare subvenții;
 • Monitorizează beneficiarii subvențiilor și modul în care acestea contribuie la îmbunatățirea calității vietți grupului țintă;
 • Elaborează lista beneficiarilor de subvenții în cadrul A 3.2;
 • Urmărește modul de realizare a activităților în care este implicat;
 • Participă la ședințele echipei de implementare, la intâlnirile periodice cu partenerii și la întâlnirile de monitorizare;
 • Participă   în        comisiile        de       recepţie,        selectare     şi        evaluare        a    ofertelor   privind achiziţiile, unde este nominalizat.

Educație solicitată: Studii superioare  - 3 ani ;

Experiență solicitată: Vechime minimă - 1 an;

Competenţe solicitate:

 • Ușurinţă în exprimarea ideilor;
 • Abilități de comunicare și relaționare,
 • Asumarea responsabilităţilor;
 • Răbdare și rezistenţă la sarcini repetitive;
 • Capacitate de relaţionare interumană asertivă;
 • Echilibru emoţional;
 • Abilităţi de lucru cu publicul;
 • Spirit de observaţie;
 • Spirit etic și organizatoric;
 • Dorinţă de autoperfecţionare și dezvoltare profesională continuă.

Activitatea se va derula în locațiile de implementare ale proiectului, respectiv în București și județul Ilfov, precum și la sediul angajatorului din Mun. București.

Norma de lucru: 84 ore/lună, perioadă determinată.

Persoanele interesate vor trimite cv-ul (format europass) din care să reiasă că sunt îndeplinite condițiile de vechime, la adresa de email: Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. , până la data de 24.09.2020. Vă rugăm să menționați în titlul emailului: Aplicație Expert implementare (P) (codul ocupației - 242104 responsabil process)_ COD SMIS 2014+: 129446. Persoană de contact : Boșca (Gheorghe) Daniela Maria – coordonator partener.

Vor fi invitate la interviu numai persoanele care îndeplinesc condițiile menționate în anunț. După susținerea interviului, în vederea notificării pentru includerea în echipa de proiect, vor fi prezentate documente justificative precum diplome de studii, adeverințe de vechime, carte de muncă etc. care atestă vechimea în conformitate cu CV-ul. 

Mai multe informații despre proiect, găsiți accesând următorul link: https://www.fdss.ro/proiecte/proiecte-in-derulare/reducerea-riscului-institutionalizarii-copiilor-prin-masuri-inovative-pentru-regiunea-bucuresti-ilfov-cod-smis-2014-129446

 

ANUNȚ SELECȚIE EXPERT MONITORIZARE SUBVENȚII PARTENER_COD SMIS 2014+: 129446

Écrit par Aurelia on . Posted in Annonces

FUNDAȚIA SERA ROMÂNIA, în calitate de partener în cadrul proiectului: REDUCEREA RISCULUI INSTITUȚIONALIZĂRII COPIILOR PRIN MĂSURI INOVATIVE PENTRU REGIUNEA BUCUREȘTI-ILFOV – COD SMIS 2014+: 129446recrutează Expert monitorizare subvenții P partener (codul ocupației - 242104 responsabil process) pentru derularea activităților corespunzătoare partenerului din proiectul mentionat anterior.

  

Atribuții generale:

 Are rolul de a promova si de a realiza actiunile din cadrul sub. A 3.2. Expertul are obligatia de a furniza expertiza de specialitate in conformitate cu pregatirea si experienta sa, la nivelul cerintelor si standardelor de calitate aplicate in proiect, precum si de a desfasura in bune conditii activitatile in care este direct implicat.

Condiții specifice pentru ocuparea postului disponibil:

Participa la elaborarea procedurii de acordare subventii pentru prevenirea separarii copilului de familia sa, in cadrul A 3.2.;

 • Verifica, organizeaza si furnizeaza subventiile catre beneficiari si distribuie ajutoarele acordate;
 • Intocmeste dosarele de acordare subventii;
 • Monitorizeaza beneficiarii subventilor si modul in care acestea contribuie la imbunatatirea calitatii vietii grupului tinta;
 • Elaboreaza lista beneficiarilor de subventii in cadrul A 3.2;
 • Urmareste modul de realizare a activitatilor in care este implicat;
 • Participa la sedintele echipei de implementare, la intâlnirile periodice cu partenerii si la întâlnirile de monitorizare;
 • Participă în comisiile de recepţie, selectare şi evaluare a ofertelor privind achiziţiile, acolo unde este nominalizat.

 

Educație solicitată: Studii superioare  - 3 ani ;

Experiență solicitată: Vechime minimă - 1 an; 

Competenţe solicitate:

 Ușurinţă în exprimarea ideilor;

 • Abilități de comunicare si relaționare,
 • Asumarea responsabilităţilor;
 • Răbdare și rezistenţă la sarcini repetitive;
 • Capacitate de relaţionare interumană asertivă;
 • Echilibru emoţional;
 • Abilităţi de lucru cu publicul;
 • Spirit de observaţie;
 • Spirit etic și organizatoric;
 • Dorinţă de autoperfecţionare și dezvoltare profesională continuă.

Activitatea se va derula în locațiile de implementare ale proiectului, respectiv în București și județul Ilfov, precum și la sediul angajatorului din Mun. București.

 Norma de lucru: 84 ore/lună, perioadă determinată.

Persoanele interesate vor trimite cv-ul (format europass) din care să reiasă că sunt îndeplinite condițiile de vechime, la adresa de email: Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. , până la data de 24.09.2020. Vă rugăm să menționați în titlul emailului: Aplicație Expert monitorizare subventii (P) (codul ocupației - 242104 responsabil proces)_ COD SMIS 2014+: 129446. Persoană de contact : Boșca (Gheorghe) Daniela Maria – coordonator partener. 

Vor fi invitate la interviu numai persoanele care îndeplinesc condițiile menționate în anunț. După susținerea interviului, în vederea notificării pentru includerea în echipa de proiect, vor fi prezentate documente justificative precum diplome de studii, adeverințe de vechime, carte de muncă etc., care atestă vechimea în conformitate cu CV-ul. 

Mai multe informații despre proiect, găsiți accesând următorul link: https://www.fdss.ro/proiecte/proiecte-in-derulare/reducerea-riscului-institutionalizarii-copiilor-prin-masuri-inovative-pentru-regiunea-bucuresti-ilfov-cod-smis-2014-129446

Anunturi selectie experti proiect COD SMIS 129310

Écrit par Oana on . Posted in Annonces

FUNDAȚIA SERA ROMANIA, în calitate de beneficiar în cadrul proiectului APROAPE DE FAMILIE – PROIECT PENTRU REDUCEREA INSTITUȚIONALIZĂRII COPIILOR DIN JUDEȚUL COVASNA– COD SMIS 2014+: 129310, recrutează o serie de experți pentru derularea subactivităților A.3.1. - Dezvoltarea de programe de identificare și monitorizare a copiilor aflați în risc de separare de familie și de acompaniere a copilului expus riscului și A.3.3. - Dezvoltarea de programe de identificare si monitorizare a situatiilor de risc de separare de familie - Centrul de consiliere.

Mai jos găsiți anunțurile pentru fiecare poziție și toate detaliile referitoare la funcțiile scoase la concurs.

Data limită pentru trimiterea CV-urilor: 27.08.2020, pe adresa de email Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. .

1. Anunț recrutare asistent social A 3.1 (5 posturi)

2. Anunț recrutare asistent social CCSPC A 3.3 (2 posturi)

3. Anunț recrutare coordonator CCSPC A 3.3 (1 post)

4. Anunț recrutare psiholog CCSPC A 3.3 (1 post)


Nos patenaires