Actualités

Ocupantul acestui post asigură relația dintre echipa de proiect și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) din județele în care se desfășoară activitățile proiectului. Totodată, coordonează activitatea la nivel județean din punct de vedere al relației cu DGASPC-urile. Detalii în anunțul de angajare atașat.
Ofițerul de finanțe și granturi va oferi sprijin pentru bugetare, raportare, conformitate și coordonarea auditului. În plus, această poziție va sprijini contabilitatea granturilor, fluxurile de numerar, precum și raportările financiare instituționale și diverse alte dosare statutare de stat. Detalii în anunțul de angajare atașat.
Gestionați achiziționarea și deplasarea eficientă și în timp util a produselor alimentare și nealimentare. Aranjați și gestionați facilitățile de asistență necesare (cum ar fi depozitarea combustibilului, operațiunile echipamentelor radio, întreținerea vehiculelor, computere și echipamente de birou/rechizite) și procedurile asociate necesare pentru a sprijini operațiunea. Responsabilitățile postului sunt largi și pot include orice este necesar pentru a înființa și menține operațiuni și implică frecvent colaborarea cu alte agenții pentru a îndeplini acest obiectiv. Detalii în anunțul de angajare atașat.
Poziția de manager de zonă va fi responsabilă de supravegherea tuturor programelor, operațiunilor și siguranței și securității întregului personal aflat sub responsabilitatea dumneavoastră într-o anumită zonă a țării. Ea/ea va reprezenta CARE în fața părților interesate locale, va monitoriza și analiza contextul umanitar și va evalua nevoile în conformitate cu strategia programatică. Ea/El va fi, de asemenea, responsabil cu monitorizarea și negocierea accesului umanitar. Detalii în anunțul de angajare atașat.
Poziția de manager de zonă va fi responsabilă de supravegherea tuturor programelor, operațiunilor și siguranței și securității întregului personal aflat sub responsabilitatea dumneavoastră într-o anumită zonă a țării. Ea/ea va reprezenta CARE în fața părților interesate locale, va monitoriza și analiza contextul umanitar și va evalua nevoile în conformitate cu strategia programatică. Ea/El va fi, de asemenea, responsabil cu monitorizarea și negocierea accesului umanitar. Detalii în anunțul de angajare atașat.
El/ea este responsabil pentru furnizarea de sprijin administrativ unei organizații. Sarcinile sale includ organizarea înregistrărilor companiei și menținerea inventarului de rechizite de birou, salutarea și direcționarea vizitatorilor, răspunsul la întrebările telefonice și gestionarea reclamațiilor într-un mod politicos și profesionist. El/ea trebuie să asigure confidențialitatea în orice împrejurare, securitatea dosarelor, să coordoneze programele, să organizeze întâlniri, să faciliteze toate problemele administrative din birou. Detalii în anunțul de angajare atașat.
Ofițerul de contabil are responsabilitatea de a asigura documentația corectă înainte de a efectua plata bancară și în numerar, pe baza cerințelor donatorilor. Ea/el va fi responsabil pentru pregătirea reconcilierii bancare și a numărului de numerar fără discrepanțe. De asemenea, ea/el va asista managerul de conturi în toate închiderile anuale de conturi.Acest post va fi situat in Bucuresti, cu miscari intre birou si banci. Mai mult decât atât, vor fi necesare vizite frecvente pe teren. Detalii în anunțul de angajare atașat.
lundi, 23 mai 2022 00:00

Anunț angajare: Controller intern

Obiectivul general al postului este acela de a dezvolta un sistem de control intern, de a-l promova și a gestiona implemantarea acestuia pentru: - Consolidarea eficacității activităților legate de criza ucraineană prin a avea un control mai bun al riscurilor legate de aceste activități;- Reducerea riscurilor legate de utilizarea abuzivă a fondurilor și/sau de neconformitate. Timp de călătorie/de teren: între 30% și 40% din timpul său pentru a vizita activitățile de teren, partenerii. Detalii în anunțul de angajare atașat.
Ocupantul acestui post asigură relația dintre echipa de proiect și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) din județele în care se desfășoară activitățile proiectului. Totodată, coordonează activitatea la nivel județean din punct de vedere al relației cu DGASPC-urile. Detalii în anunțul de angajare atașat.
Aceasta pozitie facilitează coordonarea și pledează pentru integrarea Protecției, atenuarea riscului GBV și abilitarea femeilor în sectoarele cheie în răspunsul umanitar CARE în România, în conformitate cu mandatul, politicile și liniile directoare ale CARE International și Manualul de gen IASC și Ghidurile IASC pentru Intervențiile GBV în situații umanitare. Acolo unde este cazul, consilierul de Protecție va oferi asistență tehnică partenerilor care furnizează servicii de prevenire și răspuns la GBV. Consilierul de Protecție va avea, de asemenea, responsabilitatea de a identifica oportunitățile pentru proiecte specifice și de a sprijini instituirea unor mecanisme adecvate de monitorizare și feedback/&reclamație. În plus, consilierul…
Page 2 sur 8

Nos patenaires